Sista kvällen med gamla bron

Besök vid broplatsen på båda sidor av spåren under kvällen den 22 augusti, dagen före trafikstoppet för brobytet. Under sommaren har en väg byggts fram till broplatsen för att arbetena skulle kunna genomföras, och här på kvällen pågick de sista förberedelserna inför de intensiva arbetena som skulle inledas tidigt på morgonen efter.

Bilder och filmer (22)

Lördag 22 augusti 2020

En ny väg har byggts längs med järnvägen fram till broplatsen.  3 år
ID-nummer:  32633
Direktlänk: /bild/00032633/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från öster.  3 år
ID-nummer:  32635
Direktlänk: /bild/00032635/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett betongspann vilar på gamla fundament av huggen sten.  3 år
ID-nummer:  32634
Direktlänk: /bild/00032634/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det korta spannet över Spännajokk.  3 år
ID-nummer:  32636
Direktlänk: /bild/00032636/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost, den nya trumman läggs in i samma position som bäckfåran under bron.  3 år
ID-nummer:  32637
Direktlänk: /bild/00032637/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32638
Direktlänk: /bild/00032638/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron från söder, notera de förstärkta fundamenten.  3 år
ID-nummer:  32639
Direktlänk: /bild/00032639/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett persontåg passerar över bron sista kvällen i drift.  3 år
ID-nummer:  32640
Direktlänk: /bild/00032640/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  32641
Direktlänk: /bild/00032641/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta bron sedd från nordväst söder om bäckfåran.  3 år
ID-nummer:  32642
Direktlänk: /bild/00032642/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
SJ:s nattåg 93 passerar över bron för sista gången.  3 år
ID-nummer:  32643
Direktlänk: /bild/00032643/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa gång det rullar persontåg här förbi ser det annorlunda ut under spåret.  3 år
ID-nummer:  32644
Direktlänk: /bild/00032644/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya trummans position är utstakad på båda sidor om den gamla bron.  3 år
ID-nummer:  32645
Direktlänk: /bild/00032645/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta betongspannet sett från nordväst.  3 år
ID-nummer:  32646
Direktlänk: /bild/00032646/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På nordvästra sidan går bäcken i en krok fram mot bron.  3 år
ID-nummer:  32647
Direktlänk: /bild/00032647/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det förstärkta södra brofundamentet.  3 år
ID-nummer:  32651
Direktlänk: /bild/00032651/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pumpar finns utställda för att pumpa vattnet förbi byggarbetsplatsen under arbetet.  3 år
ID-nummer:  32648
Direktlänk: /bild/00032648/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom dieseldrivna pimpar ligger också eldrivna dito i bäckfåran redo att köras igång.  3 år
ID-nummer:  32649
Direktlänk: /bild/00032649/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slangarna från pumparna är dragna söder om den blivande arbetsplatsen.  3 år
ID-nummer:  32650
Direktlänk: /bild/00032650/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande arbetsplatsen sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  32652
Direktlänk: /bild/00032652/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från väster.  3 år
ID-nummer:  32653
Direktlänk: /bild/00032653/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av de sista malmtågen passerar över bron över Spännajokk.  3 år
ID-nummer:  32654
Direktlänk: /bild/00032654/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!