Ändstation Gällivare

Malmtåget 19944 spårade ur vid Gäddmyr mellan Gällivare och Kiruna på kvällen den 22 januari 2020. Avstängningen beräknas bli långvarig då många lastade vagnar har spårat ur på den väglösa driftplatsen på myrarna en halvmil söder om Kalixälven. Under torsdagen den 23:e ställdes vissa tåg in, men under fredagen den 24:e kördes alla persontåg med bussersättning mellan Gällivare och Kiruna. SJ:s intercitytåg kördes med tåg även norr om Kiruna och tågsätten på norra och södra sidan om avbrottet bytte därmed passagerare med varandra, nattågen ersattes dock med buss på hela sträckan norr om Gällivare. I praktiken blev alltså Gällivare ändstation för persontågen där de ankommande tågsätten söderifrån togs ur trafik och fick ställas upp på lämpliga spår i väntan på återfärd söderut. Här följer några bilder från lunchtid på fredagen.

Bilder och filmer (14)

Fredag 24 januari 2020

På grund av urspårningen i Gäddmyr mellan Gällivare och Kiruna blir tågen bussersatta på nämnda sträcka och anges som ankommande tåg på plattformsskyltningen. 1 år
ID-nummer:  28727
Direktlänk: /bild/00028727/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intercitytåg 96 från Luleå rullar in på spår 1b vid 12.40-tiden. Till höger syns det tågsätt bestående av endast sittvagnar som ankommit som tåg 94 på morgonen. 1 år
ID-nummer:  28728
Direktlänk: /bild/00028728/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här blev det nu avstigning för samtliga passagerare och vidare transport med buss för resenärer som skulle vidare norrut. 1 år
ID-nummer:  28729
Direktlänk: /bild/00028729/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutstationen har nåtts för detta tågsätt som i stället ska vända åter som tåg 95 senare på eftermiddagen, men tåg 96 återuppstår från Kiruna med tågsättet från tåg 95. 1 år
ID-nummer:  28730
Direktlänk: /bild/00028730/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storstädning av snö pågick på bangården när även kvarlämnade strängar mellan spåren slungades bort. 1 år
ID-nummer:  28731
Direktlänk: /bild/00028731/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundgång med loket sker så snart passagerarna stigit av så att tågsättet är redo för återfärden mot Luleå. 1 år
ID-nummer:  28732
Direktlänk: /bild/00028732/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc6 1418 rullar iväg mot norra bangårdsänden för att gå runt vagnarna via spår 2. 1 år
ID-nummer:  28733
Direktlänk: /bild/00028733/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minuterna senare ankommer Norrtågs tåg 7152 som naturligtvis också får stanna i Gällivare med bussersättning för resenärer mot Kiruna. 1 år
ID-nummer:  28734
Direktlänk: /bild/00028734/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket från tåg 96 går runt via spår 2 för att ta sig in mellan de båda tågsätten på spår 1. 1 år
ID-nummer:  28735
Direktlänk: /bild/00028735/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokrundgång via växelförbindelsen söder om stationshuset med Norrtågs tågsätt till vänster och tågsättet från tåg 94 och blivande 93 till höger. 1 år
ID-nummer:  28736
Direktlänk: /bild/00028736/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc6 1418 rullar in på spår 1b för att kopplas ihop med sina vagnar och stå redo för att senare ta emot resenärer som tåg 95. 1 år
ID-nummer:  28737
Direktlänk: /bild/00028737/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt tio minuter senare kommer ett av de tåg som rullar som inte har Gällivare som ändstation trots avstängningen norrut, nämligen malmtåget 9959 från Koskullskulle. 1 år
ID-nummer:  28738
Direktlänk: /bild/00028738/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtåget passerar genom Gällivare på spår 2 förbi de tre persontågsätten som står uppställda på spår 1 och 3 på sin väg mot Luleå. 1 år
ID-nummer:  28739
Direktlänk: /bild/00028739/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtågen rullar vidare både söder och norr om urspårningen, och det är väl tur i oturen att den spärrade sträckan har minst antal malmtåg på Malmbanan. Förhoppningsvis håller tågen sig på spåret i fortsättningen! 1 år
ID-nummer:  28740
Direktlänk: /bild/00028740/
Fotodatum: den 24 januari 2020
Publicerad: den 24 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!