Lördag på Bohusbanan

Helgens första resdag inleddes alltså i Vänersborg och färdmedlet var ett tåg från Järnvägsmuseet i Gävle draget av Hg 756. Avgångstiden var satt till 07.55, men blev något fördröjd av trafikledningstekniska orsaker. I fokus denna dag stod Bohusbanan, men för att ta sig dit från Vänersborg måste man också åka den nordligaste delen av Älvsborgsbanan via Öxnered till Uddevalla. På den sträckan gjordes inga andra uppehåll än ett mycket kort för påstigande resenärer i Öxnered, men i Uddevalla kördes tåget in till Blå tågets verkstad för ett kortare besök där.

Efter uppehållet i Uddevalla var det så dags att rulla ut på Bohusbanan i riktning mot dess norra ändstation Strömstad. Tidsramarna sattes till en början av mötet med ordinarie persontåg i Tanum, men det fanns ändå ganska gott om tid för fotokörningar på sträckan dit. En första fotokörning gjordes redan strax norr om Uddevalla och ytterligare två följde sedan mellan Dingle och Tanum. Däremellan fick vi njuta av det bohusländska landskapet från tågfönstret i det lite mulna men ändå behagliga vädret.

Bilder och filmer (86)
Bild 1–50

Lördag 18 maj 2019

Tåget under fotokörningen vid Svarteborg.  4 år
ID-nummer:  26809
Direktlänk: /bild/00026809/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Hud norr om Rabbalshede var det åter dags att kliva av tåget i en mindre obevakad plankorsning för en fotokörning.  4 år
ID-nummer:  26810
Direktlänk: /bild/00026810/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora motorvägsbron över Hudälvens djupa dalgång sätter sin prägel på landskapet här.  4 år
ID-nummer:  26811
Direktlänk: /bild/00026811/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens tågsätt vid Hud.  4 år
ID-nummer:  26812
Direktlänk: /bild/00026812/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I trakterna av Tanum finns ett flertal hastighetsnedsättningar till 60 kilometer i timmen för loktåg på grund av svag järnvägsbank, och denna dag kom det för en gångs skull också ett loktåg på banan.  4 år
ID-nummer:  26813
Direktlänk: /bild/00026813/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före klockan 11 rullade vi in till plattform i Tanum i god tid före det mötande tåget som hade spårändrats till spår 1.  4 år
ID-nummer:  26814
Direktlänk: /bild/00026814/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattform i Tanum i väntan på det mötande ordinarie tåget.  4 år
ID-nummer:  27168
Direktlänk: /bild/00027168/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 3747 från Strömstad på väg mot Göteborg som denna dag fick gå in på spår 1 för att möta dagens extratåg.  4 år
ID-nummer:  27169
Direktlänk: /bild/00027169/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa uppehåll gjordes i Kragenäs där stationshuset stod öppet för beskådan.  4 år
ID-nummer:  27170
Direktlänk: /bild/00027170/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med tredjeklassvagnen Co13 2832 sist utanför stationshuset i Kragenäs.  4 år
ID-nummer:  27171
Direktlänk: /bild/00027171/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ursprungliga stationen Kragenäs är idag endast linjeplats med ett stickspår med växel i norra delen av den gamla bangården.  4 år
ID-nummer:  27172
Direktlänk: /bild/00027172/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Hg-loket tilldrog sig visst intresse under uppehållet.  4 år
ID-nummer:  27173
Direktlänk: /bild/00027173/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ville man ta en paus i det gröna fanns möjlighet att dricka en kopp kaffe i stationshusträdgården.  4 år
ID-nummer:  27174
Direktlänk: /bild/00027174/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Överby är nästa trafikplats som passeras, även denna tidigare station har nedgraderats till en hållplats på linjen.  4 år
ID-nummer:  27175
Direktlänk: /bild/00027175/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 172 i Vättland strax söder om Skee var det dags för nästa fotokörning.  4 år
ID-nummer:  27176
Direktlänk: /bild/00027176/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid kilometer 172.  4 år
ID-nummer:  27177
Direktlänk: /bild/00027177/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i Skee finns det numera inte så mycket kvar av den gamla stationsmiljön.  4 år
ID-nummer:  27178
Direktlänk: /bild/00027178/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om Skee byter dessutom hela banan skepnad från en bedagad krokig sidobana till en toppmodern järnväg med långa broar och tunnlar på den sträcka som byggdes om i samband med bygget av motorvägen och den nya infartsleden till Strömstad.  4 år
ID-nummer:  27179
Direktlänk: /bild/00027179/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom den nya infartsleden till Strömstad tog järnvägens gamla sträckning förlades järnvägen i en genare sträckning genom berget.  4 år
ID-nummer:  27180
Direktlänk: /bild/00027180/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare visar sig havet när tåget når banans ändstation Strömstad.  4 år
ID-nummer:  27181
Direktlänk: /bild/00027181/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattformen på det enda kvarvarande spåret intill stationshuset i Strömstad.  4 år
ID-nummer:  27182
Direktlänk: /bild/00027182/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hg 756 har nått fram till Bohusbanans ändpunkt.  4 år
ID-nummer:  26715
Direktlänk: /bild/00026715/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet söder om plattformen finns ett kajspår med växel i södra änden. Här stod Rc1 1007 och väntade på att få agera växellok vid den förestående rundgången.  4 år
ID-nummer:  27183
Direktlänk: /bild/00027183/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet backas undan från plattformen söderut och passerar Rc1 1007 på spåret intill lastkajen.  4 år
ID-nummer:  27184
Direktlänk: /bild/00027184/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom det bara finns en växel i södra bangårdsänden får rundgången utföras så att vagnarna ställs av söder om växeln varefter Hg-loket går tillbaka in på samma spår norr om växeln. Därefter kan Rc-loket dra in vagnarna på stickspåret och Hg-loket komma förbi och gå in på stickspåret söder om vagnarna.  4 år
ID-nummer:  27185
Direktlänk: /bild/00027185/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc1 1007 drar vagnarna in på stickspåret efter att Hg-loket kopplats loss samtidigt som ett av fartygen på Sandefjordslinjen lägger till i hamnen intill.  4 år
ID-nummer:  27186
Direktlänk: /bild/00027186/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc1 1007 i ett något ovanligt perspektiv från berget intill bangården.  4 år
ID-nummer:  27187
Direktlänk: /bild/00027187/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas in mot godsmagasinet där de skall stå medan ett ordinarie tåg angör plattformen under vårt uppehåll i Strömstad.  4 år
ID-nummer:  27188
Direktlänk: /bild/00027188/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter växlas också Hg-loket in på stickspåret som avslutning på rundgångsmanövern.  4 år
ID-nummer:  27189
Direktlänk: /bild/00027189/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet med Hg-loket i södra änden efter rundgången.  4 år
ID-nummer:  27190
Direktlänk: /bild/00027190/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hg 756 med Co13 2832 närmast bakom.  4 år
ID-nummer:  27191
Direktlänk: /bild/00027191/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut väster om järnvägens infart till Strömstad finns det gamla lokstallet kvar och fungerar idag som en konsthall.  4 år
ID-nummer:  27192
Direktlänk: /bild/00027192/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid klockan tjugo över ett på eftermiddagen ankommer tåg 3742 från Göteborg till Strömstad.  4 år
ID-nummer:  27193
Direktlänk: /bild/00027193/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När Regina-motorvagnen åter hade avgått söderut mot Göteborg kunde vårt tågsätt åter växlas mot plattformen och därmed lämna Rc1 1007 ensamt kvar på stickspåret.  4 år
ID-nummer:  27194
Direktlänk: /bild/00027194/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet på väg in mot plattformen inför avgång tillbaka mot Munkedal, Uddevalla och Vänersborg.  4 år
ID-nummer:  27195
Direktlänk: /bild/00027195/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växling inför avgång från Strömstad på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  27196
Direktlänk: /bild/00027196/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 15 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!