Lördag på Bohusbanan

Helgens första resdag inleddes alltså i Vänersborg och färdmedlet var ett tåg från Järnvägsmuseet i Gävle draget av Hg 756. Avgångstiden var satt till 07.55, men blev något fördröjd av trafikledningstekniska orsaker. I fokus denna dag stod Bohusbanan, men för att ta sig dit från Vänersborg måste man också åka den nordligaste delen av Älvsborgsbanan via Öxnered till Uddevalla. På den sträckan gjordes inga andra uppehåll än ett mycket kort för påstigande resenärer i Öxnered, men i Uddevalla kördes tåget in till Blå tågets verkstad för ett kortare besök där.

Efter uppehållet i Uddevalla var det så dags att rulla ut på Bohusbanan i riktning mot dess norra ändstation Strömstad. Tidsramarna sattes till en början av mötet med ordinarie persontåg i Tanum, men det fanns ändå ganska gott om tid för fotokörningar på sträckan dit. En första fotokörning gjordes redan strax norr om Uddevalla och ytterligare två följde sedan mellan Dingle och Tanum. Däremellan fick vi njuta av det bohusländska landskapet från tågfönstret i det lite mulna men ändå behagliga vädret.

Bilder och filmer (86)

Lördag 18 maj 2019

Första dagens tågsätt med Hg 756 rullar in på Vänersborg C efter en kort färd från Öxnered omkring klockan tjugo i åtta på morgonen.  4 år
ID-nummer:  26684
Direktlänk: /bild/00026684/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet togs in på spår 2 i stället för spår 1 som skyltningen angav, ganska väntat med tanke på de ordinarie tåg som skulle angöra spår 1 i nära anslutning till vår avgång.  4 år
ID-nummer:  26685
Direktlänk: /bild/00026685/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många ville ta en bild på dagens bruna tåg innan avgången från Vänersborg.  4 år
ID-nummer:  26686
Direktlänk: /bild/00026686/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hg 756 på Vänersborg C omkring tio minuter före annonserad avgångstid. Före avgång skulle rundgång göras, men eftersom man blivit sen ner från Öxnered hade nu den tilldelade tiden för rundgång redan passerat och loket fick snällt stå kvar på spår 2 och låta ordinarie trafik använda spår 1.  4 år
ID-nummer:  26687
Direktlänk: /bild/00026687/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först rullade tåg 13819 mot Borås C med avgångstid 07:49 in på spår 1, denna dag i form av X12 3219.  4 år
ID-nummer:  26688
Direktlänk: /bild/00026688/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minuterna senare rullade tåg 3224 från Göteborg in på samma spår. Vagnen skulle återvända mot Göteborg först klockan 08.09 och tills dess var rundgång omöjlig.  4 år
ID-nummer:  26689
Direktlänk: /bild/00026689/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg annonserades fortsatt på spår 1 trots att det stod på spår 2 och trots att det vändande tåget från Göteborg hade ankomsttid 07:54.  4 år
ID-nummer:  26690
Direktlänk: /bild/00026690/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut kunde i alla fall Hg 756 lämna vagnarna och bege sig mot bangårdens östra ände.  4 år
ID-nummer:  26691
Direktlänk: /bild/00026691/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket under pågående rundgång ska här passera under Edsvägens bro över bangården och fortsätta mot västra bangårdsänden via spår 1.  4 år
ID-nummer:  26692
Direktlänk: /bild/00026692/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista fotomöjlighet från plattformen i Vänersborg denna morgon. Så fort loket passerat var det dags för påstigning för att resan snarast möjligt skulle kunna inledas.  4 år
ID-nummer:  26693
Direktlänk: /bild/00026693/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid klockan tjugo över åtta kunde årets resa slutligen börja på allvar. Här passerar tåget över den öppningsbara bron över trafikkanalen vid utfarten mot Öxnered.  4 år
ID-nummer:  26694
Direktlänk: /bild/00026694/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget i kurvan efter bron på väg mot utfarten på den korta linjen mot Öxnered.  4 år
ID-nummer:  26695
Direktlänk: /bild/00026695/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett kort stopp för påstigande i Öxnered rundade tåget stationshuset i den snäva kurvan vid platsen där Älvsborgsbanans spår tidigare korsade Norge/Vänerbanan i stationens berömda men nu bortbyggda spårkors.  4 år
ID-nummer:  26696
Direktlänk: /bild/00026696/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället får tåg mot Uddevalla gå genom ytterligare några snäva kurvor i triangelspåret längre söderut på bangården.  4 år
ID-nummer:  26697
Direktlänk: /bild/00026697/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg genom triangelspåret i Öxnered på väg mot Uddevalla.  4 år
ID-nummer:  26698
Direktlänk: /bild/00026698/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter knappt 20 minuters färd nalkas Uddevalla och tåget försvinner här in i den första av de två tunnlarna vid infarten från Öxnered.  4 år
ID-nummer:  26699
Direktlänk: /bild/00026699/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter de två tunnlarna syns här även Bohusbanans spår från Göteborg ansluta från sin tunnel genom Kålgårdsberget.  4 år
ID-nummer:  26700
Direktlänk: /bild/00026700/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Uddevalla har gott om spår som dessutom visar upp en ganska stor bredd när det gäller fordon på dessa.  4 år
ID-nummer:  26701
Direktlänk: /bild/00026701/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg höll sig på bangårdens norra sida så långt från stationshuset som skymtar vid vänster bildkant som möjligt.  4 år
ID-nummer:  26702
Direktlänk: /bild/00026702/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här i Uddevalla skulle nämligen ett besök vid Blå tågets verkstad göras och vårt tåg togs därför in på spår 13.  4 år
ID-nummer:  26703
Direktlänk: /bild/00026703/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg fram mot verkstaden passerades många av Skandinaviska Jernbanors uppställda fordon.  4 år
ID-nummer:  26704
Direktlänk: /bild/00026704/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokomotorn Skd 220 211 stod uppställd utanför verkstaden.  4 år
ID-nummer:  26705
Direktlänk: /bild/00026705/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morrgan Claesson välkomnade resenärerna till verkstaden i egenskap av verkstadschef.  4 år
ID-nummer:  26706
Direktlänk: /bild/00026706/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera personvagnar stod uppställda väster om verkstadsbyggnaden, närmast den tidigare NSB-vagnen B37 25647.  4 år
ID-nummer:  26707
Direktlänk: /bild/00026707/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
B37 25647 utanför verkstaden i Uddevalla.  4 år
ID-nummer:  26708
Direktlänk: /bild/00026708/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i B37 25647.  4 år
ID-nummer:  26709
Direktlänk: /bild/00026709/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Uddevalla sedd från väster utanför verkstaden där det är gott om växelförbindelser åt olika håll.  4 år
ID-nummer:  26710
Direktlänk: /bild/00026710/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Alldeles i närheten finns också ett ännu aktivt spårkors där spåret mot hamnen, här upp mot vänster, korsar ett spår mot intilliggande lastkajer ner mot vänster utanför bilden.  4 år
ID-nummer:  26711
Direktlänk: /bild/00026711/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lok och vagnar med verkstaden i bakgrunden, längst till vänster skymtar också det i färgschemat något avvikande tåg som snart skulle fortsätta norrut på Bohusbanan.  4 år
ID-nummer:  26712
Direktlänk: /bild/00026712/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hg 756 på besök i Uddevalla. Det var nu dags för avgång norrut för att hålla mötestiderna med ordinarie tåg på system M-banan mot Strömstad.  4 år
ID-nummer:  26713
Direktlänk: /bild/00026713/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 11 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färden norrut har påbörjats och tåget är här på väg in i Sörvikstunneln strax efter utfarten från Uddevalla.  4 år
ID-nummer:  26789
Direktlänk: /bild/00026789/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan korsar sedan motorvägen som tidigare var en del av E6:an, men idag är riksväg 44.  4 år
ID-nummer:  26790
Direktlänk: /bild/00026790/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Smärtungen en knapp mil utanför Uddevalla var det dags för dagens första fotokörning.  4 år
ID-nummer:  26791
Direktlänk: /bild/00026791/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid kilometer 97 under backning för fotokörningen.  4 år
ID-nummer:  26792
Direktlänk: /bild/00026792/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ovanligt tåg rullar norrut på Bohusbanan denna lördagsmorgon.  4 år
ID-nummer:  26793
Direktlänk: /bild/00026793/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hg 756 med dagens utflyktståg vid Smärtungen norr om Uddevalla.  4 år
ID-nummer:  26794
Direktlänk: /bild/00026794/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Småröd finns en sträcka med modernt skarvfritt spår och nya kontaktledningsstolpar efter det stora raset på platsen i december 2006.  4 år
ID-nummer:  26795
Direktlänk: /bild/00026795/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här väster om järnvägen kan man också ana vissa rester av järnvägsmuseet Chateau Småröd som också drabbades av raset.  4 år
ID-nummer:  26796
Direktlänk: /bild/00026796/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Saltkällan något längre norrut har man vacker utsikt mot Saltkällefjärden, en del av Gullmarsfjorden.  4 år
ID-nummer:  26797
Direktlänk: /bild/00026797/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aningen längre norrut på väg in mot Munkedal ser man också motorvägsbron över Örekilsälven under vilken även museijärnvägen till Munkedals hamn går.  4 år
ID-nummer:  26798
Direktlänk: /bild/00026798/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så passerades också Munkedals station där tågklareraren här just har gett körtillstånd vidare mot Tanum.  4 år
ID-nummer:  26799
Direktlänk: /bild/00026799/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bruntåg på Bohusbanan med sin vackra antika kontaktledningsanläggning.  4 år
ID-nummer:  26800
Direktlänk: /bild/00026800/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den innerplacerade utfartssignalen C 1/2 före växeln mot Lysekilsbanan vid Smedberg ger körbesked.  4 år
ID-nummer:  26801
Direktlänk: /bild/00026801/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mot Lysekil följer direkt efter signalen och spåren ligger i stort sett kvar som på den gamla bangården här i Smedberg, en växelförbindelse i norra änden av bangården är dock borttagen.  4 år
ID-nummer:  26802
Direktlänk: /bild/00026802/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i nordvästra änden av den gamla bangården delar sig banorna och Lysekilsbanan viker av mot sydväst, numera dock avstängd med hindertavla.  4 år
ID-nummer:  26803
Direktlänk: /bild/00026803/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa station att passera var Dingle som här var obevakad bortsett från ett par fotografer.  4 år
ID-nummer:  26804
Direktlänk: /bild/00026804/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen stryker fram längs bergen i östra delen av Dingle tätort och bjuder på fin utsikt västerut över samhället.  4 år
ID-nummer:  26805
Direktlänk: /bild/00026805/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Man skulle kunna tro att det även finns en driftledningscentral här, men det är i själva verket bara utfartssignalen till linjen mot Tanum.  4 år
ID-nummer:  26806
Direktlänk: /bild/00026806/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Svarteborg mitt mellan Dingle och Tanum gjordes nästa fotokörning.  4 år
ID-nummer:  26807
Direktlänk: /bild/00026807/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De bohusländska maskrosorna stod i full blom eller var redan överblommade den här lördagsförmiddagen.  4 år
ID-nummer:  26808
Direktlänk: /bild/00026808/
Fotodatum: den 18 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–86