Malmbanetrafik från ovan

Från lågfjället Dundret intill Gällivare kan man på långt håll skymta tåg från trakterna kring Kilvo norr om Nattavaara i söder till någonstans omkring Linaälv i norr. Det gäller framför allt som ljuskäglor från lokens strålkastare, för att verkligen få syn på tågen får sträckan snarare begränsas till sträckan Harrträsk–Sikträsk. Vid ett besök på fjället under sena eftermiddagen på årets första septemberdag fick jag syn på ett stillastående tåg i Harrträsk och följde sedan tågrörelserna så här lite från ovan den närmaste halvtimmen.

Bilder och filmer (12)

Lördag 1 september 2018

Det norrgående godståget 41968 mot Narvik syns stå stilla på bangården i Harrträsk från lågfjället Dundrets östra del klockan 18:18.  5 år
ID-nummer:  24018
Direktlänk: /bild/00024018/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minuten senare syns det södergående tåget 40501 på väg mot Luleå lämna Koijuvaara där spåret från Aitik ansluter till Malmbanan och rulla ut på den korta linjen mot Harrträsk.  5 år
ID-nummer:  24019
Direktlänk: /bild/00024019/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 18:24 passerar ett ensamt lok som tåg 87326 norrut framför godståget i Harrträsk och saktar in för att möta det södergående tåget som nu väntar vid infarten.  5 år
ID-nummer:  24020
Direktlänk: /bild/00024020/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Möte mellan de båda godstågen i Harrträsk klockan 18:27.  5 år
ID-nummer:  24021
Direktlänk: /bild/00024021/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hector Rails tåg fortsätter till höger i bild söderut upp för backarna mot Ripats medan det andra godståget står kvar i Harrträsk.  5 år
ID-nummer:  24022
Direktlänk: /bild/00024022/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 18:29 syns det ensamma loket rulla fram mot infarten till Koijuvaara, tåget gick från Notviken till Kirunavaara.  5 år
ID-nummer:  24023
Direktlänk: /bild/00024023/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart linjen var fri började också godståget rulla norrut och klockan 18:33 var även det på väg in till Koijuvaara.  5 år
ID-nummer:  24024
Direktlänk: /bild/00024024/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några minuter senare syns en del av tåget här på linjen Koijuvaara–Gällivare med Aitikgruvans stora sandmagasin och klarningsdam i bakgrunden, gruvans järnvägsterminal syns längst till höger.  5 år
ID-nummer:  24025
Direktlänk: /bild/00024025/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 18:37 befann sig tåget mellan Harrträskberget och Repisvaara påd en mellersta av de tre blocksträckorna på linjen, i bakgrunden syns en av de gråbergsupplag inom Aitikgruvans område som täcks med rötslam från sydligare breddgrader.  5 år
ID-nummer:  24026
Direktlänk: /bild/00024026/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 18:41 rullade tåget över Vassara älv och in i Gällivare, en ort där det nu byggs mycket nytt, både som förtätning inne i centrum och på den stora nya utvidgningen söderut på Repisvaara varav en liten del skymtar nere till höger i bild.  5 år
ID-nummer:  24027
Direktlänk: /bild/00024027/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 41968 mot Narvik passerar genom Gällivare på kvällen. I bakgrunden syns Malmberget och den väldiga Kaptensgropen som delar samhället mitt itu.  5 år
ID-nummer:  24017
Direktlänk: /bild/00024017/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 1 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 18:49 ses tåget avlägsna sig allt mer ute på linjen mot Sikträsk. Från en annan del av fjället kunde man sannolikt se det en god stund till, men vi lämnar det här.  5 år
ID-nummer:  24029
Direktlänk: /bild/00024029/
Fotodatum: den 1 september 2018
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!