Långt nattåg på kort plattformsspår

Ett långvarigt och återkommande problem i trakterna av Murjek efter åskväder som lett till transmissionsfel påverkade i slutet av juli månad trafiken på Malmbanan och ledde till såväl förseningar som bussersättningar. På kvällen den 26 juli kom följderna av dessa problem samtidigt att leda till ett problematiskt läge på stationen i Gällivare då det långa nattåget 93 skulle samsas med ytterligare ett par kortare tåg inom en kort tidsrymd.

Bangården i Gällivare har sedan ombyggnaden ett plattformsspår som är uppdelat i en kortare södra del, spår 1a, och en längre norra del, spår 1b där även sommarens långa nattåg ryms. Nattåget 93 annonseras dock normalt till spår 1a och hänger därför alltid över med ett antal vagnar in på spår 1b under uppehållet. Därmed kan inte något annat tåg komma in under uppehållet och nattåget har i försenat läge mer än en kväll denna sommar försenat Inlandsbanans ankommande tåg från Östersund. Man kan tycka att nattåget bör annonseras till spår 1b så att det i händelse av störningar på det eller annat tåg inte står i vägen och låser hela plattformen, men så är inte fallet. Än så länge har det bortsett från förseningar för Inlandsbanan inte vållat några större problem. Fram tills denna kväll då ytterligare ett tåg gav sig in i leken.

Problemen som uppstod denna kväll hade säkert flera orsaker som samverkade, men nog borde det vara enklare att hantera en uppkommen situation om långa tåg annonseras till den långa plattformen och korta tåg till den korta? Om Norrtågs försenade tåg från början hade spårändrats från 1b till 1a för att man visste redan i förväg att nattåget alltid ska ha den långa plattformen så hade knuten inte uppstått och Inlandsbanans tåg hade kunnat rulla in på spår 1a. Så skulle man kunna hoppas att den nya bangården kunde fungera, så vågar man möjligen hoppas på en förbättring efter kvällens händelse?

Bilder och filmer (22)

Torsdag 26 juli 2018

Ett par godståg på spår 3 och spår 4 inväntar vidare färd söderut.  5 år
ID-nummer:  23743
Direktlänk: /bild/00023743/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 20.10-tiden kom Norrtågs tåg 7154 in söderifrån omkring 80 minuter sent.  5 år
ID-nummer:  23744
Direktlänk: /bild/00023744/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här började situationen nu bli komplicerad. Tåget togs in till ordinarie spår 1b, men på spår 1a ryms inte hela det nattåg som ändå annonseras dit och nu var i antågande norrifrån.  5 år
ID-nummer:  23745
Direktlänk: /bild/00023745/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av godstågen fick i alla fall ge sig av söderut direkt efter att persontåget kommit in.  5 år
ID-nummer:  23746
Direktlänk: /bild/00023746/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 1b var det ingen stress hos Norrtåg, och trots att plattformen inte skulle räcka för nattåget med detta tåg stående här så såg det nu ändå ut att bli möte.  5 år
ID-nummer:  23747
Direktlänk: /bild/00023747/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket ritktigt, några minuter senare rullade nattåg 93 in norrifrån, till en början på spår 2.  5 år
ID-nummer:  23748
Direktlänk: /bild/00023748/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart nattåget kommit in i norra änden kunde Norrtåg rulla vidare. Nattåget hade dock behövt den för just dessa tåg anpassade långa plattformen på spår 1b och inte den korta på spår 1a som man nu mycket sakta rullade in mot.  5 år
ID-nummer:  23749
Direktlänk: /bild/00023749/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smått förundrade resenärer undrade nog lite när deras vagn skulle komma in till plattformen.  5 år
ID-nummer:  23750
Direktlänk: /bild/00023750/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några vagnar kvar utanför plattform, och här torde loket redan vara framme vid mellansignalen strax bortanför plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  23751
Direktlänk: /bild/00023751/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget fick nu dra förbi signalen och rullade vidare så långt att även bakänden gick förbi huvuddvärgen som begränsar spår 1a i norr. Därmed var det klart att det skulle bli backning tillbaka in på plattformen, men resenärerna följde förstås med tåget ner mot södra plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  23752
Direktlänk: /bild/00023752/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax gick det dock upp även för dem att promenaden söderut visserligen gav lite motion, men knappast förde dem närmare sina vagnar som nu rullade tillbaka norrut mot stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23753
Direktlänk: /bild/00023753/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu hade växeln vid stationshuset lagts om så att även en bit av plattformsspåret 1b kunde användas.  5 år
ID-nummer:  23754
Direktlänk: /bild/00023754/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här stod nu nattåget och blockerade plattformens båda delar, som vanligt då spår 1a är ordinarie spår för tåget. Problemet var nu att Inlandsbanan skulle rulla in inom tio minuter och att nattåget skulle stå kvar en knapp halvtimme så att resenärerna fick möjlighet att inhandla mat innan färden fortsatte mot det transmissionsfel som ställt till problem vid Murjek.  5 år
ID-nummer:  23756
Direktlänk: /bild/00023756/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden fanns nu gott om plats till signalen från loket.  5 år
ID-nummer:  23755
Direktlänk: /bild/00023755/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fem minuter senare var nästa del av knuten ett faktum då Inlandsbanan rullade in från Östersund, på spår 2 som saknar plattform.  5 år
ID-nummer:  23757
Direktlänk: /bild/00023757/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget hade backats in ungefär en vagnslängd förbi huvuddvärgen i södra änden av spår 1b, så fram till den gick det naturligtvis inte att få tågväg för Inlandsbanans tåg.  5 år
ID-nummer:  23759
Direktlänk: /bild/00023759/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hade man tagit in Norrtågs tåg på spår 1a hade nattåget hamnat på spår 1b och Inlandsbanan hade enkelt kunnat fortsätta in på spår 1a här. Nu blev det i stället hyttbyte och växling in till plattformen för att släppa av resenärerna.  5 år
ID-nummer:  23758
Direktlänk: /bild/00023758/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha varit uppe och vänt på spåret mot Koskullskulle återvänder Y1:an här söderut, och denna gång vid plattform.  5 år
ID-nummer:  23760
Direktlänk: /bild/00023760/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen växlades fram ända till nattågets bakre ände.  5 år
ID-nummer:  23761
Direktlänk: /bild/00023761/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två tåg vid plattformen i Gällivare som båda behövde växlas in till sina positioner. Synd när en betydligt enklare lösning bör ha kunnat användas för att utnyttja den nya bangårdens fulla potential.  5 år
ID-nummer:  23762
Direktlänk: /bild/00023762/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För Y1 1356 med förare var det nu dags för växling till uppställningsplatsen för natten, en växling som nu innehöll ett riktningsbyte extra mot normalt.  5 år
ID-nummer:  23763
Direktlänk: /bild/00023763/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter klockan 21 fick nattåget körsignal söderut och kvällens tågföringsknut på Gällivare bangård var upplöst.  5 år
ID-nummer:  23764
Direktlänk: /bild/00023764/
Fotodatum: den 26 juli 2018
Publicerad: den 27 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!