Rusningstrafik i nya spårmiljöer

Efter en lång byggsommar 2017 gick bangårdsombyggnaden i Gällivare mot sitt slut och under söndagen och måndagen den 27–28 augusti gjordes bland annat stora schaktarbeten på bangården under ett planerat 48-timmarsstopp i tågtrafiken. Tyvärr gick arbetet inte riktigt som planerat och stoppet fick förlängas in på tisdagens trafikdygn med stora förseningar och inställelser som följd i såväl persontrafik som godstrafik. När alla spår var trafikerbara och alla tester av de nya signaler och växlar som skulle tas i drift var klara kunde trafiken slutligen släppas på vid 15-tiden på tisdagseftermiddagen, omkring 11 timmar efter att det första tåget skulle passerat. Då blev det en rusningstrafik man sällan upplever på en station med enkelspårslinjer åt alla håll. Jag passade på att dokumentera trafiken och bekanta mig med de nya spårmiljöer som växt fram på Gällivare bangård under sommaren.

Bilder och filmer (30)

Tisdag 29 augusti 2017

Nattåget 10094 blev först in i Gällivare efter det långa trafikavbrottet. Ankomsten klockan 15 gav en försening på tre och en halv timme.  4 år
ID-nummer:  22486
Direktlänk: /bild/00022486/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen för vidare färd norrut finns nu betydligt längre bort än tidigare, men när den visade kör, vänta kör kunde nattåget rulla vidare.  4 år
ID-nummer:  22487
Direktlänk: /bild/00022487/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter signalen blev tåget också det första att passera den nya växeln mellan spår 1 och spår 2, växeln lades dock in redan i mitten av juli.  4 år
ID-nummer:  22488
Direktlänk: /bild/00022488/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redan innan nattåget lämnat bangården var tåg 16806 på väg in på spår 2 söderifrån. Med ordinarie ankomsttid 03.47 blev förseningen hela 680 minuter.  4 år
ID-nummer:  22489
Direktlänk: /bild/00022489/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget som transporterar bland annat olja, cement och bentonit för LKAB skulle egentligen ha växlat i Gällivare, men sommarens provisoriska lösning att ställa av vagnar till Koskullskulle redan i Harrträsk tillämpas fortfarande, här ser vi alltså vagnarna mot Kiruna.  4 år
ID-nummer:  22490
Direktlänk: /bild/00022490/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Körsignalen längst till höger gällde inte tåget på bilden utan det malmtåg som stod på tur i kön söderifrån. Här har tåget fått kör, vänta stopp i riktning mot Kiruna då persontåget lämnat triangelspåret men ännu var på linjen mot Sikträsk.  4 år
ID-nummer:  22491
Direktlänk: /bild/00022491/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre blocksträckorna mellan Harrträsk och Gällivare utnyttjades väl och redan kvart över tre kom det tredje tåget i rad in, malmtåget 9952 med 500 förseningsminuter.  4 år
ID-nummer:  22492
Direktlänk: /bild/00022492/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tio minuter senare var det dags för nästa malmtåg i kön, 9956 med i sammanhanget endast 281 minuters försening.  4 år
ID-nummer:  22493
Direktlänk: /bild/00022493/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget har fått kör, vänta stopp i signalen då linjen mot Koskullskulle ännu var upptagen av tåg 9952 och passerar här några av de 5 000 kubikmeter massor som grävts upp ur bangården under totalstoppet.  4 år
ID-nummer:  22494
Direktlänk: /bild/00022494/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Näst på tur in på bangården blev intercitytåget 96 som rullade in 160 minuter försenat endast ett par minuter efter malmtåget. Ännu är andelen fjällturister hög bland de avstigande resenärerna.  4 år
ID-nummer:  22495
Direktlänk: /bild/00022495/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgångsproceduren var klar och tåget hade börjat rulla när Järda ropade ut att ny preliminär avgångstid för tåget var 16.05. Märklig info var första tanken men någon körsignal hade inte erhållits och tåget stannade därför åter vid norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  22496
Direktlänk: /bild/00022496/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 153 bekräftade aningen om vad som var på gång med blinkande grönt till vänster, vi skulle för första gången få användning för växelförbindelsen mellan spår 2 och spår 1 vid stationshuset.  4 år
ID-nummer:  22497
Direktlänk: /bild/00022497/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesspåret i Sikträsk var upptaget av ett godståg och att låta tåget möta södergående intercitytåg 95 i Linaälv skulle ha merförsenat detta avsevärt. Därmed blev det första persontågsmötet i Gällivare sedan någon gång kring månadskiftet april/maj 2016 nu av.  4 år
ID-nummer:  22498
Direktlänk: /bild/00022498/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det trots det flyttade mötet 45 minuter sena tåg 95 rullar in på spår 2 samtidigt som tåg 96 växlar över till samma spår och fortsätter mot Kiruna i bakgrunden. Där borta väntar också ett malmtåg vid infarten från Koskullskulle.  4 år
ID-nummer:  22499
Direktlänk: /bild/00022499/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växelförbindelsen fungerade fint på denna premiärfärd och tåget nådde såväl plattformen som de väntande resenärerna vid spår 1a.  4 år
ID-nummer:  22500
Direktlänk: /bild/00022500/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det väntande malmtåget från Koskullskulle, formellt ett 182 minuter sent tåg 9959, fick passera genom Gällivare så snart den första blocksträckan mot Harrträsk blev ledig efter persontåget. Efter dessa sju tåg på en dryg timme var den värsta köbildningen löst.  4 år
ID-nummer:  22501
Direktlänk: /bild/00022501/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt en timme senare rullade nästa tåg in, ett rättidigt 41916 på väg mot Narvik.  4 år
ID-nummer:  22502
Direktlänk: /bild/00022502/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den uteblivna mötesmöjligheten i Sikträsk gjorde dock att man fick invänta möte med nattåget 10093 som här var på väg in omkring 20 minuter tidigt efter utebliven förbigång av Norrtåget 7155.  4 år
ID-nummer:  22503
Direktlänk: /bild/00022503/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyss ibruktagna växeln mellan spår 2, infarten från Kiruna, och spår 1 i norra änden blir för persontåg den vanliga vägen in till plattformsspåret 1 som också utgör utfart söderut. Växelförbindelsen vid stationshuset till spår 1a har tvärare 1:9-växlar än de 1:15-växlar som ligger i bangårdsändarna.  4 år
ID-nummer:  22504
Direktlänk: /bild/00022504/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget stannar ännu i södra delen av plattformen trots att det då spärrar växelförbindelserna mellan plattformsdelarna. Det återstår att se när tåget skyltas om till det långa spår 1b som möjliggör möten vid eventuella trafikstörningar.  4 år
ID-nummer:  22505
Direktlänk: /bild/00022505/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget avgick nästan rättidigt 18.25 efter hela 40 minuters uppehåll på grund av den tidiga ankomsten. En kvart senare passerade tåg 41965 från Narvik mot Oslo som stått i Sikträsk hela dagen och som nu kommit igång igen. Ordinarie passagetid är 04.22 och förseningen uppgick nu till 856 minuter.  4 år
ID-nummer:  22506
Direktlänk: /bild/00022506/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtåg 7155 mot Luleå var drygt 50 minuter försenat när det rullade in på spår 1 tio minuter senare.  4 år
ID-nummer:  22507
Direktlänk: /bild/00022507/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resandeutbyte i kvällssolen på spår 1a där också de nya V-försignalena för plankorsningarna söder om bangården lyser upp lite.  4 år
ID-nummer:  22508
Direktlänk: /bild/00022508/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 19 passerade ännu en förseningsgigant, tåg 41905 som precis som 41965 går från Narvik till Oslo och som vanligen båda passerar efter varandra mellan 4 och 5 på morgonen. Detta tåg stod i Linaälv under dagen i väntan på trafikstart och var nu 860 minuter sent.  4 år
ID-nummer:  22509
Direktlänk: /bild/00022509/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Td 385 rullade ensamt in från Koskullskulle vid 19.10-tiden. Loket används för transporter till och från Vitåfors och för växling i Aitik, eftersom växlingen av Vitåforsvagnarna nu sker i Hatträsk var loket åter på väg dit.  4 år
ID-nummer:  22510
Direktlänk: /bild/00022510/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter det ensamma loket kom så tåg 9193 in norrifrån med olje-, cement och bentonitvagnar från LKAB i Kiruna. Precis framför loket syns växeln mot Inlandsbanan och omformarstationen där spårarbeten fortfarande pågår.  4 år
ID-nummer:  22511
Direktlänk: /bild/00022511/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget drogs denna dag av hela tre multipelkopplade Rc-lok och tåget befinner sig här på den under trafikstoppet djupschaktade delen där de gamla växlarna i norra bangårdsänden tidigare låg.  4 år
ID-nummer:  22512
Direktlänk: /bild/00022512/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre loken som efter förarbyte drog tåget vidare söderut mot Luleå.  4 år
ID-nummer:  22513
Direktlänk: /bild/00022513/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godståget fick dock vänta på kvällens sista Norrtåg mot Kiruna som här syns passera genom den nya växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 i norra delen av bangården strax söder om plankorsningen där.  4 år
ID-nummer:  22514
Direktlänk: /bild/00022514/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågbevakningen denna eftermiddag och kväll avslutades med tåg 41904 som strax före klockan 21 passerade norrut mot Narvik 44 minuter försenat medan skymningsljuset lade sig över bangården denna augustikväll som sedan skulle bjuda på ett av säsongens tidiga norrsken.  4 år
ID-nummer:  22515
Direktlänk: /bild/00022515/
Fotodatum: den 29 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!