Mera rusningstrafik i norr

Redan första dagen efter den sista stora avstängningen under bangårdsombyggnaden i Gällivare fick den nya bangården visa prov på vad den gick för under en stor anstormning av tåg, det har beskrivits i reportaget "Rusningstrafik i nya spårmiljöer". Redan två dagar senare var det dags igen. SJ:s båda norrgående tåg mot Narvik var rejält försenade på grund av en kontaktledningsrivning i Vännäs. Plötsligt låg dessa två tåg tillsammans med Norrtågs rättidiga tåg 7152 mellan dem på rad norrut från Boden med tidvis kortast möjliga avstånd. Dessutom beräknades dessa tre persontåg till Gällivare ungefär samtidigt som det södergående tåget 95 ska avgå. Det var alltså upplagt för ännu ett stresstest av den nya bangården, ett prov som man nog får säga gav goda resultat.

Bilder och filmer (12)

Torsdag 31 augusti 2017

Ett kraftigt försenat nattåg närmar sig som det första tåget av tre i kön söderifrån. Att Norrtågs 7152 som låg bakom det spårändrades från b-delen till a-delen av spår 1 var en ganska naturlig åtgärd för att utnyttja den långa plattformen.  4 år
ID-nummer:  22517
Direktlänk: /bild/00022517/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med god fart rullar nattåget 10094 in söderifrån. Under byggtiden har man ofta stannat med tågets mitt vid stationshuset, men denna gång var det med ledning av hastigheten tydligt att man skulle stanna betydligt längre norrut än så för att inte spärra växlarna mellan spår 1a och 1b.  4 år
ID-nummer:  22518
Direktlänk: /bild/00022518/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannade så långt norrut som möjligt, riktigt så långt hade inte behövts för hinderfrihet men det finns ännu inga metertavlor att orientera sig efter för lokföraren. Mest intressant var dock att växlarna närmast bakom tåget lades om, vi skulle få en förbigång!  4 år
ID-nummer:  22519
Direktlänk: /bild/00022519/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtågs påstigande resenärer fick en bit att gå när spårändringen till spår 1a ropades ut. Så kunde man i alla fall rulla in omkring fem minuter efter nattåget och stanna före huvuddvärgsignalen Gv 110.  4 år
ID-nummer:  22520
Direktlänk: /bild/00022520/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter avslutat resandeutbyte rullade tåget så iväg och lämnade plattformen via den nya förbindelsen mot spår 2 för att runda nattåget på norra delen av spår 1.  4 år
ID-nummer:  22521
Direktlänk: /bild/00022521/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkörning pågår. De blågula gick enligt tidtabell och behövde också sin rast i Kiruna innan återfärden söderut mot Luleå. Det betydligt mer försenade nattåget fick därför vänta ytterligare en liten stund.  4 år
ID-nummer:  22522
Direktlänk: /bild/00022522/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några minuter senare medan nattåget 10094 ännu väntade på körsignal norrut efter det nyss avgångna tåget fick man den ovanliga möjligheten att se både nattåget och intercitytåget 96 samtidigt då det senare nu som tredje persontåget på kort tid rullade in söderifrån.  4 år
ID-nummer:  22523
Direktlänk: /bild/00022523/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter krypkörning på spår 1a i väntan på att nattåget skulle hinna lämna spår 1, inte bara plattformen utan hela detta långa mötesspår, kunde tåg 96 slutligen rulla fram till spår 1b. Avgångtiden beräknades dock bli först 20 minuter senare, 15.30, så ett möte med den södergående motsvarigheten väntade.  4 år
ID-nummer:  22524
Direktlänk: /bild/00022524/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först dök dock ytterligare en aktör upp, ett två timmar sent malmtåg 9959 som nu när linjen söderut var fri kunde rulla förbi på spår 2 med IORE 112 ”Vassijaure” och IORE 109 ”Abisko”.  4 år
ID-nummer:  22525
Direktlänk: /bild/00022525/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före halv fyra dök så även det södergående intercitytåget 95 upp och passerade den norrgående motsvarigheten på spår 2, det senare kunde nu fortsätta sin färd norrut.  4 år
ID-nummer:  22526
Direktlänk: /bild/00022526/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så fick man åter användning för den nya växelförbindelsen utanför stationen när tåget här passerade under den låga gångbron som är en av få saker i spårområdet som blivit kvar efter den omfattande bangårdsombyggnaden. Skyddet för kontaktledningen behöver dock ytterligare åtgärd framöver.  4 år
ID-nummer:  22527
Direktlänk: /bild/00022527/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannade inte riktigt hinderfritt på spår 1a även om det borde ha gått. Utan U-tavlor och med tidigare vanor att inte ta hänsyn till de då klovade växlarna är det inte så konstigt och något behov av att använda tvärförbindelsen till höger i bild fanns inte heller.  4 år
ID-nummer:  22528
Direktlänk: /bild/00022528/
Fotodatum: den 31 augusti 2017
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!