Nattåg via Luleå

När Tågplan 2014 började användas i mitten av december 2013 slopades den tidigare växlingen i Boden av nattågen 93 och 94 Narvik–Stockholm och omvänt med anslutande vagngrupper från och till Luleå. I stället flyttades den till Luleå och resenärerna till och från destinationerna norr om Boden fick därmed en extra utflykt till Luleå med tillhörande restidsförlängning. Nyheten förändrade dock inte det faktum att endast vissa vagnar skulle följa med både före och efter växlingen medan andra vagnar växlas in i och ut ur tåget. Här följer vi växlingen av tåg 93 på kvällen den 27 april och nattåg 94 på morgonen den 22 januari 2014.

Med anledning av den plötsliga och både i tid och rum långvariga hastighetssänkningen på stambanan söder om Boden började en omarbetad tågplan användas i början av maj 2014. I och med den flyttade växlingen av nattågen åter till Boden för att anslutningar längs tågens långa färdvägen skulle kunna hållas. Därmed blev den här nymodigheten mer kortvarig än planerat.

Bilder och filmer (46)

Söndag 27 april 2014

Tåg 93 har ankommit till Luleå klockan 19.35 och det är dags för förarbyte.  10 år
ID-nummer:  17887
Direktlänk: /bild/00017887/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket lämnas nu över till växlingspersonal som sköter resten av vagnsomflyttningarna.  10 år
ID-nummer:  17888
Direktlänk: /bild/00017888/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 43v visar lodrätt och växeln ligger i sidoläge, i bakgrunden på spåret rakt fram syns de vagnar som snart ska bli en del av tåget.  10 år
ID-nummer:  17889
Direktlänk: /bild/00017889/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket från Narvik växlas undan.  10 år
ID-nummer:  17890
Direktlänk: /bild/00017890/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det numera loklösa tågsättet som kommit från Narvik vid plattform på spår 1 i Luleå.  10 år
ID-nummer:  17891
Direktlänk: /bild/00017891/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket växlas upp mot uppställningsspåren i bangårdens nordvästra del.  10 år
ID-nummer:  17892
Direktlänk: /bild/00017892/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par minuter senare backas de vagnar som utgår från Luleå upp mot tågsättet.  10 år
ID-nummer:  17893
Direktlänk: /bild/00017893/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna med en bistrovagn littera S12 närmast kopplas till vagnen som tidigare gick direkt bakom loket.  10 år
ID-nummer:  17894
Direktlänk: /bild/00017894/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra änden av tågsättet finns två vagnar från Narvik som har nått sin slutstation Luleå och ska växlas ur.  10 år
ID-nummer:  17895
Direktlänk: /bild/00017895/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket från Narvik har nu kopplats till andra änden av tågsättet för att dra undan dessa två vagnar.  10 år
ID-nummer:  17896
Direktlänk: /bild/00017896/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bistrovagnen och sittvagnen rullas bort från det nu i andra änden förlängda tågsättet.  10 år
ID-nummer:  17897
Direktlänk: /bild/00017897/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya tågsättet med den bortväxlade sittvagnen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  17898
Direktlänk: /bild/00017898/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här brukar rundgång med loket som backade upp de nya vagnarna återstå innan det är dags för avgång. Den här kvällen saknades dock en sovvagn från Narvik som nu skulle växlas in i den blivande främre änden av tåget.  10 år
ID-nummer:  17899
Direktlänk: /bild/00017899/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket som backat upp de nya vagnarna passerar resenärerna som väntar på en ytterligare sovvagn. Detta lok brukar bli nytt draglok för tåget, men blev inte det med den här kvällens extraväxling.  10 år
ID-nummer:  17900
Direktlänk: /bild/00017900/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokväxlingen fick vänta en stund på det ankommande godståget från Kiruna.  10 år
ID-nummer:  17901
Direktlänk: /bild/00017901/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Någon minut senare backades ett tredje lok med en sovvagn på kroken ut från uppställningsbangården.  10 år
ID-nummer:  17902
Direktlänk: /bild/00017902/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den saknade sovvagnen på väg ner till de väntande resenärerna samtidigt som det andra loket i växlingen skymtar vid nordvästra bangårdsänden i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  17903
Direktlänk: /bild/00017903/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc6 1332 fick förtroendet att dra nattåget söderut så snart det nu kompletta tågsättet och sovvagnsresenärerna stigit ombord.  10 år
ID-nummer:  17904
Direktlänk: /bild/00017904/
Fotodatum: den 27 april 2014
Publicerad: den 30 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 14 februari 2014

Vagnarna som utgår från Luleå växlas fram en stund efter det att tåget ankommit från Narvik.  5 år
ID-nummer:  25870
Direktlänk: /bild/00025870/
Fotodatum: den 14 februari 2014
Publicerad: den 14 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagerare mot Stockholm inväntar sina vagnar som växlas in i tåget.  4 år
ID-nummer:  28984
Direktlänk: /bild/00028984/
Fotodatum: den 14 februari 2014
Publicerad: den 14 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra änden växlas ett par av sittvagnarna från Narvik ur tåget.  4 mån
ID-nummer:  36079
Direktlänk: /bild/00036079/
Fotodatum: den 14 februari 2014
Publicerad: den 14 februari 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 januari 2014

Nattåg 94 har kommit fram till Boden C vid 06.10-tiden. Plattformsskyltningen var dock inte helt korrekt här den först gången som tåget gör uppehåll i Boden den här morgonen.  8 år
ID-nummer:  20258
Direktlänk: /bild/00020258/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tåget nu ska gå in till Luleå krävs rundgång med loket Rc6 1332.  8 år
ID-nummer:  20259
Direktlänk: /bild/00020259/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på spår 2 i Boden.  8 år
ID-nummer:  20260
Direktlänk: /bild/00020260/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket har kopplats loss från vagnarna och rundgången kan börja.  8 år
ID-nummer:  20261
Direktlänk: /bild/00020261/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket rullar iväg norrut.  8 år
ID-nummer:  20262
Direktlänk: /bild/00020262/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna står kvar på spår 2 med en sovvagn mot Narvik i norra änden.  8 år
ID-nummer:  20263
Direktlänk: /bild/00020263/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket passerar förbi vagnarna på spår 3.  8 år
ID-nummer:  20264
Direktlänk: /bild/00020264/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket på väg mot södra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  20265
Direktlänk: /bild/00020265/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att koppla in loket i södra änden av tåget.  8 år
ID-nummer:  20266
Direktlänk: /bild/00020266/
Fotodatum: den 22 januari 2014
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–46