Trollhättan

Det andra dagsetappmålet på resan runt Vänern var Trollhättan, och där hölls också SJK:s årsmöte på Nohabs gamla industriområde. Före årsmötet stod dock ett besök hos Nohabs ångloksklubb vid Stallbacka lokstall på programmet.

Bilder och filmer (22)

Lördag 25 maj 2013

Vårt tåg rullar in till plattform i Trollhättan och här fanns nu möjlighet att stiga av för de som redan nu ville uppsöka hotellet och förbereda sig för kvällens årsmöte.  10 år
ID-nummer:  17687
Direktlänk: /bild/00017687/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett besök hos Nohabs ångloksklubb stod dock kvar som sista punkt på dagens reseprogram, så de som stannade kvar på tåget fick nu uppleva backning ner på Stallbackaspåret som utgår mot nordväst från bangården.  10 år
ID-nummer:  17688
Direktlänk: /bild/00017688/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Medan vi rullade in på Stallbackaspåret observerades att brosignalerna för den rörliga bron över trafikkanalen lyste rött, bron hade dock ännu inte höjts.  10 år
ID-nummer:  17689
Direktlänk: /bild/00017689/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan ut från bangården bjöd på viss djungelkänsla.  10 år
ID-nummer:  17690
Direktlänk: /bild/00017690/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl ute ur kurvan kommer spåret ner till älven och trafikkanalen, nu hade brospannet lyfts till sin topposition.  10 år
ID-nummer:  17692
Direktlänk: /bild/00017692/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsinfrastruktur får man se mycket av på en resa som denna, men här fick vi också möjlighet att på nära håll se infrastruktur för sjöfart.  10 år
ID-nummer:  17693
Direktlänk: /bild/00017693/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax var vi framme vid Stallbacka lokstall och det var dags att se vad som finns där.  10 år
ID-nummer:  17694
Direktlänk: /bild/00017694/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt passerade det fartyg som föranledde broöppningen i kanalen.  10 år
ID-nummer:  17695
Direktlänk: /bild/00017695/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en presentation av verksamheten fanns möjlighet att titta närmare på de fordon som föreningen äger.  10 år
ID-nummer:  17696
Direktlänk: /bild/00017696/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av BJ-ångloket C3 52 som ägs och renoveras av Nohabs ångloksklubb.  10 år
ID-nummer:  17697
Direktlänk: /bild/00017697/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I en enklare stallbyggnad intill står denna lokomotor med nummer 2.  10 år
ID-nummer:  17698
Direktlänk: /bild/00017698/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten titt in i ånglokets inre gavs det också möjlighet till.  10 år
ID-nummer:  17699
Direktlänk: /bild/00017699/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tågsätt på Stallbackaspåret utanför Stallbacka lokstall. Nu var det snart dags att rulla tillbaka in till stationen igen.  10 år
ID-nummer:  17700
Direktlänk: /bild/00017700/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 17.50-tiden var dagens tågresande slut och det var dags att bege sig mot hotellet och därefter vidare mot det stundande årsmötet.  10 år
ID-nummer:  17701
Direktlänk: /bild/00017701/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Före årsmötesförhandlingarna som hölls på Nohabs gamla industriområde, numera Innovatum science center, fick vi ta del av en presentation om Trollhättan i allmänhet och Nohabs historia i synnerhet. Här syns en vy över industriområdet när det begav sig.  10 år
ID-nummer:  17702
Direktlänk: /bild/00017702/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter årsmötet fick vi gå ut och se de gamla industribyggnaderna i verkligheten.  10 år
ID-nummer:  17703
Direktlänk: /bild/00017703/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En påminnelse om områdets betydelse för svenska järnvägsfordon.  10 år
ID-nummer:  17705
Direktlänk: /bild/00017705/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I denna vackra byggnad hölls sedan kvällens årsmötesmiddag.  10 år
ID-nummer:  17706
Direktlänk: /bild/00017706/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Om relativt lugn rådde ute på det gamla industriområdet var kvällen betydligt livligare inne i centrala Trollhättan. Det var cruisingkväll och gatorna fylldes av såväl människor som bilar av alla de slag.  10 år
ID-nummer:  17707
Direktlänk: /bild/00017707/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett visst lugn fanns dock att få på järnvägsstationen i skymningen.  10 år
ID-nummer:  17708
Direktlänk: /bild/00017708/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trollhättans station i skymningen.  10 år
ID-nummer:  17710
Direktlänk: /bild/00017710/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utflyktståget som ställts upp på spår 3 efter rundgång med dieselloket höll öppet under kvällen samtidigt som fullmånen klättrade upp på himlen i sydost.  10 år
ID-nummer:  17709
Direktlänk: /bild/00017709/
Fotodatum: den 25 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!