Hallsberg–Kristinehamn

Rundresan runt Vänern hade sin start och slutpunkt i Hallsberg dit kommunikationerna är goda från många delar av landet. Det fanns anslutande tåg på morgonen, men många hade också valt att bo en natt på plats i Hallsberg för att slippa en riktigt tidig morgon. Avgångstiden från Hallsberg var 8.45 och vårt tåg kunde inte komma in till plattform så mycket tidigare på grund av så kallad spårbrist. När resan kunde börja gick färden först genom Hallsbergs rangerbangård för att därefter fortsätta ut på Västra stambanan mot Laxå och därefter Värmlandsbanan mot Degerfors och Kristinehamn.

Bilder och filmer (22)

Fredag 24 maj 2013

Hallsberg var alltså resans startpunkt, men de flesta hade hade nog rest en bit för att komma dit.  10 år
ID-nummer:  17368
Direktlänk: /bild/00017368/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer börjar samlas vid stationshuset, flertalet hade tillbringat natten i Hallsberg.  10 år
ID-nummer:  17369
Direktlänk: /bild/00017369/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snabbtåget 423 från Stockholm mot Göteborg medförde ytterligare resenärer till SJK-resan, men naturligtvis även andra avstigande.  10 år
ID-nummer:  17370
Direktlänk: /bild/00017370/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några minuter senare fanns det slutligen plats vid plattform för vårt extratåg som avgått från Nässjö tidigt på morgonen och nu hade stått och väntat strax söder om Hallsberg.  10 år
ID-nummer:  17371
Direktlänk: /bild/00017371/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första punkten på resprogrammet var att åka genom Hallsbergs rangerbangård, här ser vi U-gruppens östra ände.  10 år
ID-nummer:  17372
Direktlänk: /bild/00017372/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
U-gruppens västra ände syns i förgrunden medan en del av R-gruppens östra ände skymtar längre bort.  10 år
ID-nummer:  17373
Direktlänk: /bild/00017373/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den stora R-gruppen (riktningsgruppen) finns uppfällbara stoppbockar som tar emot de fritt rullande vagnarna.  10 år
ID-nummer:  17374
Direktlänk: /bild/00017374/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I spåret finns också speciella bromsar som dämpar vagnarnas fart.  10 år
ID-nummer:  17375
Direktlänk: /bild/00017375/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Större bromsar finns vid västra delen av R-gruppen nära förgreningsväxlarna nedanför rangervallen.  10 år
ID-nummer:  17376
Direktlänk: /bild/00017376/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
R-gruppen sedd från väster i höjd med rangervallen, kontrolltornet syns till höger.  10 år
ID-nummer:  17377
Direktlänk: /bild/00017377/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar förbi I-gruppens västra ände, bangården där inkommande tåg ställs upp inför rangering.  10 år
ID-nummer:  17378
Direktlänk: /bild/00017378/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från stambanans uppspår till I-gruppen syns nedanför spåret vi rullade vidare på mot stambanans nedspår.  10 år
ID-nummer:  17379
Direktlänk: /bild/00017379/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret passerar över Västra stambanans dubbelspår.  10 år
ID-nummer:  17380
Direktlänk: /bild/00017380/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med två gröna i signalen före växeln vid Tälle kunde vi rulla ut på stambanan.  10 år
ID-nummer:  17381
Direktlänk: /bild/00017381/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Laxå östra var det dags för nästa stopp, ett något försenat tåg 424 behövde inväntas innan vi kunde påbörja vårt motsolsvarv runt Vänern.  10 år
ID-nummer:  17382
Direktlänk: /bild/00017382/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var med andra ort dags att korsa uppspåret och svänga av mot Värmland i triangelspåret i Laxå.  10 år
ID-nummer:  17383
Direktlänk: /bild/00017383/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg in i de djupa skogarna.  10 år
ID-nummer:  17384
Direktlänk: /bild/00017384/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Degerfors var det åter dags för tågmöte, den här gången med plattform och möjlighet att stiga av tåget.  10 år
ID-nummer:  17385
Direktlänk: /bild/00017385/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nylackat Da-lok med trevlig förare lockar lätt åskådare!  10 år
ID-nummer:  17386
Direktlänk: /bild/00017386/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsentusiasterna blandades med vanliga resenärer på plattformen då mötande tåg var SJ Snabbtåg 628 mot Stockholm.  10 år
ID-nummer:  17387
Direktlänk: /bild/00017387/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snabbtåget ankommer Degerfors och för en kort stund möttes nytt och gammalt vid plattformen. Nu var det dags för oss att fortsätta mot Kristinehamn.  10 år
ID-nummer:  17388
Direktlänk: /bild/00017388/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
SJK:s extratåg ankommer Kristinehamn vid halv elva-tiden, här pågick växling av Tågabs tåg från Borlänge mot Göteborg.  10 år
ID-nummer:  17389
Direktlänk: /bild/00017389/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!