En resa med förhinder

Den 5 och 6 december passerade stormen Sven över den södra halvan av landet och ställde till med en hel del problem i trafiken med stormvindar i syd och väst och kraftigt snöfall i Svealand och södra Norrland. I södra och västra Sverige stängdes de flesta banor helt under den värsta tiden, medan banorna längre norrut hölls öppna.

Jag reste denna natt med nattåg 91, ett tåg som går söderut på Ostkustbanan på småtimmarna när ovädret beräknades vara som intensivast där. Allt gick bra fram till Sundsvall och även sammanväxlingen med nattåget från Jämtland tycktes förlöpa utan större problem, tåget kunde avgå i tid därifrån. Vid den ganska nya driftplatsen Tjärnvik mellan Årskogen och Gnarp blev tåget dock stående i en halvtimme trots körsignal söderut, ett första tecken på problem. Färden kunde dock fortsätta vidare, från mitt resenärsperspektiv till synes utan problem, det var dock i själva verket så att ett av de två loken hade gått sönder.

Den helt översnöade stationen i Hudiksvall angjordes omkring en halvtimme sent och några resenärer fick pulsa fram i djup snö på plattformen. Färden fortsatte sedan med något långsammare acceleration än vanligt vidare söderut, men sedan driftplatserna Iggesund och Boda passerats avtog plötsligt hastigheten allt mer och tåget blev stående i kurva och backe utan något bromsryck över huvud taget, klockan var då halv fyra. Känslan av att något var fel fanns där genast och skulle sedan bekräftas av tågpersonalen, även det andra loket var nu trasigt och ett hjälplok skulle sändas ut från Hagalund, något närmare fanns tydligen inte att uppbringa.

En olycka kommer sällan ensam heter det. När ett godståg skulle hjälpa oss bort från linjen för att inte hindra all annan trafik kördes en växel upp i Myra, nästa driftplats söderut, och därmed var totalstoppet ett faktum. Värmen började nu sina i vagnarna och ljuset slocknade i vagn efter vagn. Efter några timmar kom tåg 10093, nattåget från Narvik, till vår räddning. Genom att koppla ihop tågsätten kunde deras fungerande lok försörja vagnarna i båda tågen med el och värme. Passagerarna behövde därmed inte längre frysa, men loken och vagnarna spärrade tillsammans med växelfelet effektivt all trafik på banan.

Efter klockan nio på förmiddagen påbörjades backning av det långa tågsättet mot Iggesund, då hade tåg 91 stått stilla nästan sex timmar. Boda några kilometer norrut nåddes dock först efter klockan tio efter ytterligare ett par längre stopp. Det enda fungerande loket fick jobba hårt för att dra och skjuta på alla vagnar. Vid Njutånger tog farten slut, men efter backning och ny sats kunde tåget strax före klockan elva rulla in i Iggesund och den korta plattformen där. Här fanns möjlighet att kliva ur tåget och ta lite luft, en rökpaus och även att besöka den lokala mataffären. Under uppehållet kunde bistrovagnen också fylla på de sinande förråden med smörgåsar och läsk till alla resenärer.

Vid halv ett-tiden passerade det första norrgående godståget genom Iggesund och vägen var därmed fri även för det utsända hjälploket söderifrån. När det anlänt och tillkopplats och ännu ett godståg släppts förbi kunde färden slutligen fortsätta söderut. Förseningen växte slutligen till elva timmar i Stockholm och tåget ställdes in till Göteborg för att kunna vändas till tåg 92 norrut på kvällen. Tåg 10093 som gick separat från Iggesund blev drygt åtta timmar sent till Stockholm, varför även norrgående tåg 10094 blev kraftigt försenat på kvällen.

Jag vill slutligen sända ett stort tack till personalen på tåget som trots tio timmars övertid gjorde allt de kunde för att hålla stämningen god bland resenärerna trots alla problem som tillstötte. Naturligtvis var många passagerare trötta, arga och besvikna över den uppkomna situationen, men jag upplevde ändå stämningen som relativt god efter omständigheterna. Många planer krossades, men ingen kom vad jag känner till fysiskt till skada av händelserna.

Bilder och filmer (29)

Fredag 6 december 2013

Vy bakåt från tåg 91 i gryningen efter att tåg 10093 kommit fram och tågsätten kopplats ihop.  10 år
ID-nummer:  16679
Direktlänk: /bild/00016679/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy framåt i tåget från samma vagn, de två loken nådde nästan fram till viadukten för vägen mellan nya E4:an och Enånger.  10 år
ID-nummer:  16680
Direktlänk: /bild/00016680/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backning av det långa tågsättet påbörjades efter klockan nio då tåg 91 stått stilla nästan sex timmar. Boda några kilometer norrut nåddes dock först efter klockan tio efter ytterligare ett par längre stopp. Tågsättet under växlingen mot Iggesund, här i kurvan på bangården i Boda.  10 år
ID-nummer:  16681
Direktlänk: /bild/00016681/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Igensnöade signaler i Boda.  10 år
ID-nummer:  16682
Direktlänk: /bild/00016682/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare främre änden av tåg 91 med de två trasiga loken sedd bakåt i färdriktningen under backningen med teknikhuset i Boda i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16706
Direktlänk: /bild/00016706/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa ekipaget i kurvan vid Skarplycke omedelbart norr om Boda.  10 år
ID-nummer:  16683
Direktlänk: /bild/00016683/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett omtag för att komma upp för backen norr om Njutångers tidigare station anlände tågsättet till Iggesund strax före klockan elva på förmiddagen. På bilden ser det mesta normalt ut om det inte hade varit för att ytterligare vagnar döljer sig framför det lok som syns längst bort.  10 år
ID-nummer:  16684
Direktlänk: /bild/00016684/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Iggesund såg mest ut som ett vitt fält med kontaktledning över.  10 år
ID-nummer:  16685
Direktlänk: /bild/00016685/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa tågsättet har stannat på bangården i Iggesund.  10 år
ID-nummer:  16686
Direktlänk: /bild/00016686/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen i Iggesund är kort vilket gjorde att endast några få vagnar gick att använda för av- och påstigning, här vy söderut.  10 år
ID-nummer:  16687
Direktlänk: /bild/00016687/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre bakersta vagnarna från tåg 91 hade kontakt med plattformen.  10 år
ID-nummer:  16688
Direktlänk: /bild/00016688/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan i Iggesund, nu åtminstone med möjlighet att röra sig utomhus.  10 år
ID-nummer:  16689
Direktlänk: /bild/00016689/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet med det enda fungerande loket i mitten under uppehållet i Iggesund.  10 år
ID-nummer:  16690
Direktlänk: /bild/00016690/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut,  10 år
ID-nummer:  16691
Direktlänk: /bild/00016691/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom friskluft och hundrastning stod rökning högt på prioritetslistan för vissa passagerare. De står vid den enda dörren från tåg 10093 som nådde plattformen.  10 år
ID-nummer:  16692
Direktlänk: /bild/00016692/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet sett söderut med loket från tåg 10093 närmast.  10 år
ID-nummer:  16693
Direktlänk: /bild/00016693/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den insnöade informationsskylten informerade ändå om att en ljusning var i sikte.  10 år
ID-nummer:  16694
Direktlänk: /bild/00016694/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även skylten var dock rejält nedisad och delvis svårläst.  2 år
ID-nummer:  34851
Direktlänk: /bild/00034851/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 6 december 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var mycket snö i spåren, och vid plattformen packades mycket snö framför lokets plog.  10 år
ID-nummer:  16695
Direktlänk: /bild/00016695/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En slätplogad yta bakom den andra plogen på Rc6 1330.  10 år
ID-nummer:  16696
Direktlänk: /bild/00016696/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarnas hjul plogar sig genom den snö som lokplogen inte nått.  10 år
ID-nummer:  16697
Direktlänk: /bild/00016697/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv ett-tiden anlönde denna snösop för att börja leta fram spåren i Iggesund.  10 år
ID-nummer:  16698
Direktlänk: /bild/00016698/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket snö fanns att rensa bort.  10 år
ID-nummer:  16699
Direktlänk: /bild/00016699/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan slog ett och tåget stått stilla i Iggesund i två timmar kunde det hjälplok som kommit från Hagalund och som tillkopplats i södra änden äntligen börja dra tåget vidare mot Stockholm. Nu delades det långa tågsättet och blev åter tåg 91 och tåg 10093, det senare utan förändring i fordonslistan. Här ses också spåren av två norrgående godståg som banat sig väg genom snön på det intilliggande spåret.  10 år
ID-nummer:  16700
Direktlänk: /bild/00016700/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På grund av låg prioritet mot andra tåg växte förseningen successivt på den fortsatta färden, från drygt tio timmar vid Iggesund till nästan precis elva timmar vid Stockholm C som denna dag blev tågets slutstation. Nära elva timmar blev också förseningen till Uppsala där denna bild togs efter ankomst.  10 år
ID-nummer:  16701
Direktlänk: /bild/00016701/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 91 med hjälploket Rc6 1406 och de båda trasiga loken under Uppehållet i Uppsala.  10 år
ID-nummer:  16702
Direktlänk: /bild/00016702/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre loken vittnade om de problem som varit under dagen. Här har man dock fått körsignal ut från Uppsala redan efter någon minut mot ordinarie uppehållstid 15 minuter, det skulle visa sig behövas för att hålla förseningen under elva timmar när tåget gick in i eftermiddagsrusningen kring Stockholm.  10 år
ID-nummer:  16703
Direktlänk: /bild/00016703/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc6 1398 och Rc6 1332 var de två ursprungliga loken i tåget, båda nu utan dragkraft.  10 år
ID-nummer:  16704
Direktlänk: /bild/00016704/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tjugo minuter senare ankom även tåg 10093 till Uppsala, med den något mindre förseningen på åtta timmar och tjugo minuter.  10 år
ID-nummer:  16705
Direktlänk: /bild/00016705/
Fotodatum: den 6 december 2013
Publicerad: den 12 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!