Med rälsbuss mot Björnsjö

Helgen den 28–29 juli 2012 anordnades Björnsjö marknadsdagar och traditionsenligt körde Örnsköldsviks Järnvägssällskap tåg i anslutning till dessa. Under lördagen kördes sträckan Örnsköldsvik–Mellansel–Björnsjö–Norrfors två gånger tur och retur och på söndagen kördes två turer Örnsköldsvik–Mellansel–Björnsjö tur och retur. Dessutom tillkom tomkörningar från och till lokstallet i Mellansel morgon och kväll. Jag följde med på lördagens resor och tänkte bjuda på glimtar från en trevlig dag på spåren i det Ångermanländska sommarlandskapet.

Bilder och filmer (88)
Bild 1–30

Lördag 28 juli 2012

Drygt tio minuter senare nådde vi så Björnsjö, många resenärers huvudmål för dagen.  11 år
ID-nummer:  15186
Direktlänk: /bild/00015186/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen på mötesspåret utanför stationshuset i Björnsjö.  11 år
ID-nummer:  15187
Direktlänk: /bild/00015187/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under marknadsdagarna är det liv och rörelse i Björnsjö, så också på stationen.  11 år
ID-nummer:  15188
Direktlänk: /bild/00015188/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussfärden gick dock vidare norrut för att hämta fler marknadbesökare och här passeras den långa banken över Björnsjön vid norra utfarten från Björnsjö.  11 år
ID-nummer:  15189
Direktlänk: /bild/00015189/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut rullar vi förbi banvaktsstugan Björnsjö där renovering pågår.  11 år
ID-nummer:  15190
Direktlänk: /bild/00015190/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Björna vrider sig ett kvarts varv mellan bangårdsändarna och huvudspåret är doserat därefter.  11 år
ID-nummer:  15191
Direktlänk: /bild/00015191/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många passade på att åka mer än kortaste vägen till marknaden denna dag. I Långviksmon fanns påstigande även på nordgång, trots att Björnsjö ligger söderut.  11 år
ID-nummer:  15192
Direktlänk: /bild/00015192/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Långviksmon förelåg även möte med södergående NRE-tåg.  11 år
ID-nummer:  15193
Direktlänk: /bild/00015193/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När vi närmar oss Trehörningsjö börjar följderna av den urspårning som skedde där några dagar tidigare visa sig, här på en lite krokig kontaktledningsstolpe.  11 år
ID-nummer:  15194
Direktlänk: /bild/00015194/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan följd av urspårningen var att vi inte kunde gå in till den lilla plattformen i Trehörningsjö som tågen var annonserade att gå från. De blivande resenärerna ser frågande ut när vi rullar in på andra sidan bangården.  11 år
ID-nummer:  15195
Direktlänk: /bild/00015195/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inget möte förelåg dock här i Trehörningsjö, så resenärerna kunde ledsagas rakt över bangården till rälsbussen.  11 år
ID-nummer:  15196
Direktlänk: /bild/00015196/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen på plattformslösa spår 1 i Trehörningsjö.  11 år
ID-nummer:  15197
Direktlänk: /bild/00015197/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av bangården syns anledningen till att plattformsspåret inte kunde användas tydligt.  11 år
ID-nummer:  15198
Direktlänk: /bild/00015198/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagnshalva uppställd i gräset på norra sidan av växlarna.  11 år
ID-nummer:  15199
Direktlänk: /bild/00015199/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trehörningsjö–Norrfors är stambanans längsta linjesträcka söder om Vännäs och går genom skogrika trakter när den korsar länsgränsen mellan Västernorllands och Västerbottens län. Här når vi åter bebyggelse vid infarten till Norrfors.  11 år
ID-nummer:  15200
Direktlänk: /bild/00015200/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Norrfors visar ”Kör 40” så vi får gå in på mötesspåret för att sedan åter vända söderut igen. Först måste vi dock ta oss över en djup avgrund som här är dold i grönskan.  11 år
ID-nummer:  15201
Direktlänk: /bild/00015201/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lögdeälven korsas på en hög bro vid infarten till Norrfors, till höger syns också den något lägre gamla järnvägsbron.  11 år
ID-nummer:  15202
Direktlänk: /bild/00015202/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra ändstationen för dagens körningar har nåtts en första gång strax före lunchtid.  11 år
ID-nummer:  15203
Direktlänk: /bild/00015203/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen och det kvarvarande äldre stationshuset i Norrfors.  11 år
ID-nummer:  15204
Direktlänk: /bild/00015204/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En rälsbuss med förare på mötesspåret i Norrfors.  11 år
ID-nummer:  15205
Direktlänk: /bild/00015205/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y8 1135 sedd från norr under uppehållet.  11 år
ID-nummer:  15206
Direktlänk: /bild/00015206/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så bar det av söderut igen. I Trehörningsjö kvarstod naturligtvis problemet med plattformsspåret och nya resenärer stod åter med frågande blickar. Hade bara plattformen funnits kvar vid teknikhuset till höger där stationshuset också stod hade det ju inte varit något problem.  11 år
ID-nummer:  15207
Direktlänk: /bild/00015207/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den här gången komplicerades resandeutbytet av att tågväg var lagd på normalhuvudspåret, och det dröjde inte lång tid innan ett norrgående ARE-tåg dök upp i kurvan vid södra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  15208
Direktlänk: /bild/00015208/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att godståget passerat kunde resandeutbytet ske i plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  15209
Direktlänk: /bild/00015209/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På nästa mötesplats söderut, Långvattnet, var det åter dags för möte med NRE-tåg.  11 år
ID-nummer:  15210
Direktlänk: /bild/00015210/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Långviksmon hade ytterligare marknadsbesökare dykt upp när vi kom in på mötesspåret.  11 år
ID-nummer:  15211
Direktlänk: /bild/00015211/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var vi då åter på väg in till Björnsjö och banken över Björnsjön, i bakgrunden syns en del av den långa rad av bilar som stod parkerade längs landsvägen genom byn denna dag.  11 år
ID-nummer:  15212
Direktlänk: /bild/00015212/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne på stationen var det minst lika mycket folk nu som när vi lämnade stationen knappt två timmar tidigare.  11 år
ID-nummer:  15213
Direktlänk: /bild/00015213/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens första södergående rälsbuss har ankommit till mötesspåret i Björnsjö.  11 år
ID-nummer:  15214
Direktlänk: /bild/00015214/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 28 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör från stationshusets väntsal.  11 år
ID-nummer:  15216
Direktlänk: /bild/00015216/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 28 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–88