Med rälsbuss mot Björnsjö

Helgen den 28–29 juli 2012 anordnades Björnsjö marknadsdagar och traditionsenligt körde Örnsköldsviks Järnvägssällskap tåg i anslutning till dessa. Under lördagen kördes sträckan Örnsköldsvik–Mellansel–Björnsjö–Norrfors två gånger tur och retur och på söndagen kördes två turer Örnsköldsvik–Mellansel–Björnsjö tur och retur. Dessutom tillkom tomkörningar från och till lokstallet i Mellansel morgon och kväll. Jag följde med på lördagens resor och tänkte bjuda på glimtar från en trevlig dag på spåren i det Ångermanländska sommarlandskapet.

Bilder och filmer (88)

Lördag 28 juli 2012

Y8 1135 utanför lokstallet i Mellansel, vagnen ska strax växlas fram för att användas i dagens trafik.  10 år
ID-nummer:  15157
Direktlänk: /bild/00015157/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y6 773 utanför lokstallet, tyvärr mådde vagnen inte riktigt bra och fick därför stå kvar i Mellansel.  10 år
ID-nummer:  15156
Direktlänk: /bild/00015156/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående ARE-tåg draget av El16 2205 rullar in på bangården utanför lokstallet.  10 år
ID-nummer:  15155
Direktlänk: /bild/00015155/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En abonnerad motorvagn från förra århundradet.  10 år
ID-nummer:  15158
Direktlänk: /bild/00015158/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y8 1135 står på vändskivan och ska snart få rulla ut på spåren.  10 år
ID-nummer:  15159
Direktlänk: /bild/00015159/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste man dock se till att skivans position är den rätta.  10 år
ID-nummer:  15161
Direktlänk: /bild/00015161/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg tar sats över bangården i Mellansel och når här foten av den långa Anundsjöbacken.  10 år
ID-nummer:  15160
Direktlänk: /bild/00015160/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i motorvagnen är det ännu lugnt eftersom tåget inte är annonserat för resande från Mellansel.  10 år
ID-nummer:  15163
Direktlänk: /bild/00015163/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet i Mellansel sett från bakhytten.  10 år
ID-nummer:  15164
Direktlänk: /bild/00015164/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sommarvy med Y6 773 vid lokstallet.  10 år
ID-nummer:  15165
Direktlänk: /bild/00015165/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att lägga om växeln ut mot bangården och påbörja färden mot Örnsköldsvik.  10 år
ID-nummer:  15162
Direktlänk: /bild/00015162/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdsänden gick färden först in på stambanans huvudspår och därefter nästan genast ut på banan mot Örnsköldsvik som viker av mot höger.  10 år
ID-nummer:  15166
Direktlänk: /bild/00015166/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och nej, fram till Örnsköldsvik C med det moderna signalsystem som används där får inte dessa gamla fordon gå. Den södra vändplatsen för dagen var plankorsningen vid Tvillingsta f.d. hållplats på krönet före porten under E4:an och backen ner mot centralstationen.  10 år
ID-nummer:  15167
Direktlänk: /bild/00015167/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen fanns en stor skara förväntansfulla blivande resenärer och marknadbesökare samlade.  10 år
ID-nummer:  15168
Direktlänk: /bild/00015168/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbuss mot Björnsjö marknad, var god tag plats!  10 år
ID-nummer:  15169
Direktlänk: /bild/00015169/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ombordstigning i plankorsningen, någon plattform finns det inte längre i Tvillingsta.  10 år
ID-nummer:  15170
Direktlänk: /bild/00015170/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen blev snabbt välfylld.  10 år
ID-nummer:  15171
Direktlänk: /bild/00015171/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Själevads f.d. station fanns fler resenärer att plocka upp.  10 år
ID-nummer:  15172
Direktlänk: /bild/00015172/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Österalnö, den enda driftplatsen mellan Örnsköldsvik, visar kör vänta kör. Något annat vore märkligt då den är ständigt obevakad.  10 år
ID-nummer:  15173
Direktlänk: /bild/00015173/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här fanns påstigande vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15174
Direktlänk: /bild/00015174/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förväntansfulla resenärer i flera generationer i Österalnö.  10 år
ID-nummer:  15175
Direktlänk: /bild/00015175/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare hållplatsen Mo kyrka passerades utan stopp.  10 år
ID-nummer:  15176
Direktlänk: /bild/00015176/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp blev det inte heller vid Molidens tidigare station.  10 år
ID-nummer:  15177
Direktlänk: /bild/00015177/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sommarrabatt och den gamla banvaktsstugan i Moliden strax norr om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15178
Direktlänk: /bild/00015178/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Mellansel var det åter dags att träda in i system H, men först efter ett samtal till fjärrtågklareraren.  10 år
ID-nummer:  15179
Direktlänk: /bild/00015179/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg in på stambanan i Mellansel.  10 år
ID-nummer:  15180
Direktlänk: /bild/00015180/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra bangårdsänden i Mellansel korsas åter.  10 år
ID-nummer:  15181
Direktlänk: /bild/00015181/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi ankommer spår 3 på den numera förminskade bangården i Mellansel, förut kom tåg från Örnsköldsvik in på andra sidan av denna före detta mellanplattform.  10 år
ID-nummer:  15182
Direktlänk: /bild/00015182/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 26 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen har nått plattform i Mellansel där det blev ett kort stopp för resandeutbyte och riktningsbyte.  10 år
ID-nummer:  15184
Direktlänk: /bild/00015184/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färden norrut på stambanan har påbörjats och Moälven korsas i utfartskurvan. Själva älven har vi dock redan korsat två gånger tidigare under dagen, men då vid Moliden längre nedströms.  10 år
ID-nummer:  15185
Direktlänk: /bild/00015185/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt tio minuter senare nådde vi så Björnsjö, många resenärers huvudmål för dagen.  10 år
ID-nummer:  15186
Direktlänk: /bild/00015186/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen på mötesspåret utanför stationshuset i Björnsjö.  10 år
ID-nummer:  15187
Direktlänk: /bild/00015187/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under marknadsdagarna är det liv och rörelse i Björnsjö, så också på stationen.  10 år
ID-nummer:  15188
Direktlänk: /bild/00015188/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussfärden gick dock vidare norrut för att hämta fler marknadbesökare och här passeras den långa banken över Björnsjön vid norra utfarten från Björnsjö.  10 år
ID-nummer:  15189
Direktlänk: /bild/00015189/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut rullar vi förbi banvaktsstugan Björnsjö där renovering pågår.  10 år
ID-nummer:  15190
Direktlänk: /bild/00015190/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Björna vrider sig ett kvarts varv mellan bangårdsändarna och huvudspåret är doserat därefter.  10 år
ID-nummer:  15191
Direktlänk: /bild/00015191/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många passade på att åka mer än kortaste vägen till marknaden denna dag. I Långviksmon fanns påstigande även på nordgång, trots att Björnsjö ligger söderut.  10 år
ID-nummer:  15192
Direktlänk: /bild/00015192/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Långviksmon förelåg även möte med södergående NRE-tåg.  10 år
ID-nummer:  15193
Direktlänk: /bild/00015193/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När vi närmar oss Trehörningsjö börjar följderna av den urspårning som skedde där några dagar tidigare visa sig, här på en lite krokig kontaktledningsstolpe.  10 år
ID-nummer:  15194
Direktlänk: /bild/00015194/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan följd av urspårningen var att vi inte kunde gå in till den lilla plattformen i Trehörningsjö som tågen var annonserade att gå från. De blivande resenärerna ser frågande ut när vi rullar in på andra sidan bangården.  10 år
ID-nummer:  15195
Direktlänk: /bild/00015195/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inget möte förelåg dock här i Trehörningsjö, så resenärerna kunde ledsagas rakt över bangården till rälsbussen.  10 år
ID-nummer:  15196
Direktlänk: /bild/00015196/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen på plattformslösa spår 1 i Trehörningsjö.  10 år
ID-nummer:  15197
Direktlänk: /bild/00015197/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av bangården syns anledningen till att plattformsspåret inte kunde användas tydligt.  10 år
ID-nummer:  15198
Direktlänk: /bild/00015198/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagnshalva uppställd i gräset på norra sidan av växlarna.  10 år
ID-nummer:  15199
Direktlänk: /bild/00015199/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trehörningsjö–Norrfors är stambanans längsta linjesträcka söder om Vännäs och går genom skogrika trakter när den korsar länsgränsen mellan Västernorllands och Västerbottens län. Här når vi åter bebyggelse vid infarten till Norrfors.  10 år
ID-nummer:  15200
Direktlänk: /bild/00015200/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Norrfors visar ”Kör 40” så vi får gå in på mötesspåret för att sedan åter vända söderut igen. Först måste vi dock ta oss över en djup avgrund som här är dold i grönskan.  10 år
ID-nummer:  15201
Direktlänk: /bild/00015201/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lögdeälven korsas på en hög bro vid infarten till Norrfors, till höger syns också den något lägre gamla järnvägsbron.  10 år
ID-nummer:  15202
Direktlänk: /bild/00015202/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra ändstationen för dagens körningar har nåtts en första gång strax före lunchtid.  10 år
ID-nummer:  15203
Direktlänk: /bild/00015203/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbussen och det kvarvarande äldre stationshuset i Norrfors.  10 år
ID-nummer:  15204
Direktlänk: /bild/00015204/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En rälsbuss med förare på mötesspåret i Norrfors.  10 år
ID-nummer:  15205
Direktlänk: /bild/00015205/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 27 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–88