Sista dagen vid gamla bron

Den 15 september 2012, den dag då brobytesprojektets mest intensiva fas skulle inledas, blev en strålande solig höstdag. Förberedelserna inför det 36 timmar långa trafikstoppet på stambanan som skulle inledas klockan 18 denna lördagskväll gick som planerat. Redan tidigare hade den nya bron lanserats ut över älvfåran för att därifrån kunna lanseras in från sidan så snart den gamla bron var borta. Innan dess måste dock en mängd tåg passera för att minimera påverkan för järnvägens godskunder.

Bilder och filmer (48)

Lördag 15 september 2012

Redan på långt håll kunde man se att något var i görningen vid broplatsen, här vy från landsvägen omkring 700 meter från byggplatsen där den nya bron också skymtar bland träden.  7 år
ID-nummer:  16773
Direktlänk: /bild/00016773/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På byggplatsen hade nu den nya bron lanserats ut över älven och mobilkranen stod på plattformen på södra sidan med räckvidd över hela arbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  16774
Direktlänk: /bild/00016774/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron ute över älvfåran, under den syns de balkar man använt för att lansera ut den dit och som senare ska användas för att lansera bort den gamla bron.  7 år
ID-nummer:  16775
Direktlänk: /bild/00016775/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen speglas i vattnet i den utbuktning av älven som finns omedelbart nedströms bron.  7 år
ID-nummer:  16776
Direktlänk: /bild/00016776/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående SCA-tåg mot Piteå passerar arbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  16777
Direktlänk: /bild/00016777/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Näst på tur över gamla bron stod ett norrgående ARE-tåg.  7 år
ID-nummer:  16778
Direktlänk: /bild/00016778/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen och de båda broarna sedda från söder.  7 år
ID-nummer:  16779
Direktlänk: /bild/00016779/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron ska sidolanseras in på plats så snart den gamla är borta.  7 år
ID-nummer:  16780
Direktlänk: /bild/00016780/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett norrgående godståg passerar över bron, många tåg hade nya tider denna dag för att hinna förbi före den långa avstängningen av banan.  7 år
ID-nummer:  16781
Direktlänk: /bild/00016781/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan var det dags för ett södergående stålämneståg att passera.  7 år
ID-nummer:  16782
Direktlänk: /bild/00016782/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda borarna sedda från öster.  7 år
ID-nummer:  16783
Direktlänk: /bild/00016783/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu pågick arbete på bron och förberedelser för lanseringen.  7 år
ID-nummer:  16784
Direktlänk: /bild/00016784/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe på arbetsplatsen ligger lanseringsbalkar som använts när den gamla bron lanserades ut och ska användas när den gamla lanseras bort.  7 år
ID-nummer:  16785
Direktlänk: /bild/00016785/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från sydväst, närmast stod tidigare den nya bron men hit ska sedan den gamla bron flyttas.  7 år
ID-nummer:  16786
Direktlänk: /bild/00016786/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga kranen ger räckvidd över arbetsområdet.  7 år
ID-nummer:  16787
Direktlänk: /bild/00016787/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
vad tittar då personalen på? Jo, i området finns gott om huggorm som var lätt att hitta även före bygget. De var ofta som här inne och kröp i de nu förändrade omgivningarna.  7 år
ID-nummer:  16788
Direktlänk: /bild/00016788/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med de utlagda balkarna kan man flytta de stålkolosser som broarna utgör.  7 år
ID-nummer:  16789
Direktlänk: /bild/00016789/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron har flyttats bortåt i bild på balkarna och sedan, när den låg över älven flyttats i sidled bort från den slutgiltiga positionen. Den gamla bron ska sedan sidolanseras till dessa balkar för att sedan på dessa lanseras in på land.  7 år
ID-nummer:  16790
Direktlänk: /bild/00016790/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  16791
Direktlänk: /bild/00016791/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många lådor med utrustning för lanseringen har lossats från lastbilen med släp till höger.  7 år
ID-nummer:  16792
Direktlänk: /bild/00016792/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en huggorm fick sedan en liten luftfärd bort från det riskfyllda arbetsområdet.  7 år
ID-nummer:  16793
Direktlänk: /bild/00016793/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den gamla bron, här syns förutom de långa balkarna också de kortare som ska användas vid sidolanseringen av den gamla bron till de långa balkarna.  7 år
ID-nummer:  16794
Direktlänk: /bild/00016794/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående timmertåg är på väg fram mot bron.  7 år
ID-nummer:  16795
Direktlänk: /bild/00016795/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många tåg gick denna dag för sista gången över den gamla bron när det här var fyra timmar kvar till avstängningen för brobyte.  7 år
ID-nummer:  16796
Direktlänk: /bild/00016796/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetsplatsen från den bevakade plankorsningen omkring 600 meter norr om bron. Längs med spåret syns den kraftkabel som dragits från en transformatorstation i närheten av plankorsningen hela vägen fram till arbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  16800
Direktlänk: /bild/00016800/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från nordost. Hastigheten var redan begränsad till 40 km/h över bron eftersom förberedande arbeten gjorts vid landfästena.  7 år
ID-nummer:  16801
Direktlänk: /bild/00016801/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron till vänster, den gamla ännu i drift till höger.  7 år
ID-nummer:  16802
Direktlänk: /bild/00016802/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett betongelement som ska placeras på landfästets vänstra sida i bakgrunden på samma sätt som det som syns på höger sida i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  16803
Direktlänk: /bild/00016803/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av Norrtågs Reginamotorvagnar passerar söderut över bron.  7 år
ID-nummer:  16804
Direktlänk: /bild/00016804/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron och de balkar som fört denna ut på denna tillfälliga plats och senare ska föra den gamla bron in på land och den nya till sin permanenta plats där den gamla nu ligger.  7 år
ID-nummer:  16805
Direktlänk: /bild/00016805/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron har formen av ett tråg i vilket bankroppen ska byggas upp.  7 år
ID-nummer:  16806
Direktlänk: /bild/00016806/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron som ska lanseras ut i sidled på de balkar som ligger på tvären över de balkar längs med spåret som sedan ska föra den in på land.  7 år
ID-nummer:  16807
Direktlänk: /bild/00016807/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare kommer SCA-tåget från Piteå söderut.  7 år
ID-nummer:  16808
Direktlänk: /bild/00016808/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg fram mot bron i motljuset.  7 år
ID-nummer:  16809
Direktlänk: /bild/00016809/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från norr från spårets västra sida.  7 år
ID-nummer:  16810
Direktlänk: /bild/00016810/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sextontiden, två timmar före stängningen, dök så det mest ovanliga tåget i slutklungan över bron upp.  7 år
ID-nummer:  16811
Direktlänk: /bild/00016811/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
"Nordpilen", det till ångtåget på Haparandabanan anslutande nattåget, passerar över Åbyälven.  7 år
ID-nummer:  16812
Direktlänk: /bild/00016812/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ma 406 drog tillsammans med F 701 det långa tåget.  7 år
ID-nummer:  16813
Direktlänk: /bild/00016813/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda loken främst i tåget, F-loket var på väg till verkstaden i Notviken.  7 år
ID-nummer:  16814
Direktlänk: /bild/00016814/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunbagnar i lång rad över Åbyälven.  7 år
ID-nummer:  16815
Direktlänk: /bild/00016815/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa tåget i kurvan norr om bron.  7 år
ID-nummer:  16816
Direktlänk: /bild/00016816/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr, nu återstod inte många tågpassager i ett långt broliv.  7 år
ID-nummer:  16817
Direktlänk: /bild/00016817/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående ARE-tåg blev nästa tåg att passera.  7 år
ID-nummer:  16818
Direktlänk: /bild/00016818/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redan under pågående trafik fick vinkelslipen börja arbeta vid södra landfästet.  7 år
ID-nummer:  16819
Direktlänk: /bild/00016819/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordväst, sista kvällen på den här platsen.  7 år
ID-nummer:  16820
Direktlänk: /bild/00016820/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett norrgående tåg på väg över bron.  7 år
ID-nummer:  16821
Direktlänk: /bild/00016821/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett norrgående tåg passerade vid 16-50-tiden medan mobilkranen fördelar material över arbetsplatsen inför kvällens och nattens arbete.  7 år
ID-nummer:  16822
Direktlänk: /bild/00016822/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg på bron med spegling i älven.  7 år
ID-nummer:  16823
Direktlänk: /bild/00016823/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!