Förberedande arbeten

Brobytets mest intensiva fas inträffade den 15-17 september då stambanan var helt avstängd, men inför den helgen krävdes mycket förberedande arbeten. Redan under sommaren förstärktes vägen till platsen och plana arbetsytor byggdes, för detta fick en hel del bergmassor läggas ut i älvfåran. Här på plats på södra stranden slutmonterades och färdigställdes den nya bron. De sista dagarna före bytet pågick ännu arbeten på den nya bron, men också förberedelser för lanseringarna av de två stora stålkonstruktionerna.

Bilder och filmer (36)

Fredag 20 juli 2012

Stambanans gamla banvall som användes före en relativt tidig rätning av banan söder om bron har här i mitten av juli 2012 rustats upp och trafikeras av tunga lastbilar med släp.  10 år
ID-nummer:  13225
Direktlänk: /bild/00013225/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin med lång arm kan behövas vid arbetet, här står den dock parkerad där vägen ansluter till järnvägen, vägen fortsätter längs banans östra sida fram till en vändplan vid bron.  10 år
ID-nummer:  13226
Direktlänk: /bild/00013226/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av grävmaskinen.  8 år
ID-nummer:  13232
Direktlänk: /bild/00013232/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor plan grusyta har anlagts vid sidan av järnvägen, till stor del ute i den tidigare älvfåran.  10 år
ID-nummer:  13227
Direktlänk: /bild/00013227/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ränna ungefär hälften så bred som älvfåran släpper igenom älvens vatten.  10 år
ID-nummer:  13228
Direktlänk: /bild/00013228/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundament för en tillfällig broförbindelse finns utplacerade på vardera sidan av av den återstående vattenpassagen.  10 år
ID-nummer:  13229
Direktlänk: /bild/00013229/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fackverksbron över Åbyälven sjunger nu på sista versen.  10 år
ID-nummer:  13230
Direktlänk: /bild/00013230/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyn mot bron från älvens södra strand har redan förändrats radikalt.  10 år
ID-nummer:  13231
Direktlänk: /bild/00013231/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 22 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer grus levereras till den plan som byggts intill broplatsen.  8 år
ID-nummer:  13233
Direktlänk: /bild/00013233/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i skogarna utanför Långträsk.  8 år
ID-nummer:  13234
Direktlänk: /bild/00013234/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 9 september 2012

Broplatsen sedd från sydost söndagen före brobytet med den gamla bron till höger och den nya under färdigställande på den tillfälligt uppbyggda planen på älvens södra sida till vänster.  8 år
ID-nummer:  16747
Direktlänk: /bild/00016747/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den gamla bron, en stor del av flodfårans bredd har spärrats av utlagda krossmassor under byggtiden.  8 år
ID-nummer:  16748
Direktlänk: /bild/00016748/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron monterades på plats vid älven och färdigställs här under tak.  8 år
ID-nummer:  16749
Direktlänk: /bild/00016749/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron under skydd på södra stranden, arbete med ett skyddande lager härdplast som ska ligga som skydd mellan stålmaterialet i bron och makadamen pågår.  8 år
ID-nummer:  16750
Direktlänk: /bild/00016750/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron från söder, den nya bron står alldeles intill spåret.  8 år
ID-nummer:  16751
Direktlänk: /bild/00016751/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från väster, här uppströms bron blev vattenståndet påtagligt högre efter den partiella dämningen vid bygget.  8 år
ID-nummer:  16752
Direktlänk: /bild/00016752/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det norra landfästet, detta liksom det södra kommer att bära även den nya bron.  8 år
ID-nummer:  16753
Direktlänk: /bild/00016753/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är tydligt att den kraftigt minskade bredden på flodfåran nedströms bron dämmer vattnet.  8 år
ID-nummer:  16754
Direktlänk: /bild/00016754/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från den södra stranden.  8 år
ID-nummer:  16755
Direktlänk: /bild/00016755/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra landfästet. Här syns kablar och mätutrustning som samlar data om hur stålkonstruktionen beter sig under pågående trafik till det forskningsprojekt som pågår kring bron vid Luleå tekniska universitet.  8 år
ID-nummer:  16756
Direktlänk: /bild/00016756/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggplatsen och den nya bron sedd från älvens norra sida med den gamla bron till höger.  8 år
ID-nummer:  16757
Direktlänk: /bild/00016757/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från öster från den tillfälligt byggda planen på norra stranden.  8 år
ID-nummer:  16758
Direktlänk: /bild/00016758/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stenmassor har lagts ut i älven på båda sidor för att lanseringarna av såväl den gamla som den nya bron ska kunna utföras.  8 år
ID-nummer:  16759
Direktlänk: /bild/00016759/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ligger de balkar som ska överbrygga älven vid lanseringarna kvar på södra sidan.  8 år
ID-nummer:  16760
Direktlänk: /bild/00016760/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessa balkar ska vila på en plattform nära vattnet så att ovansidan av dem hamnar i höjd med den högre och större plana ytan.  8 år
ID-nummer:  16761
Direktlänk: /bild/00016761/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det norra landfästet, även här syns mätutrustning på balkarna.  8 år
ID-nummer:  16762
Direktlänk: /bild/00016762/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabel har skarvats och antagligen därmed förlängts för att inte ställa till problem vid lanseringarna.  8 år
ID-nummer:  16763
Direktlänk: /bild/00016763/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid landfästena har byggställningar satts upp så att lagren som bron vilar på ska vara nåbara inför brobytet.  8 år
ID-nummer:  16764
Direktlänk: /bild/00016764/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra landfästet från det norra.  8 år
ID-nummer:  16765
Direktlänk: /bild/00016765/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balkarna på vilka bron ska lanseras ligger på södra stranden med den nya bron i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  16766
Direktlänk: /bild/00016766/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken som de kraftiga balkarna som ska ligga över älven i sin tur ska vila på.  8 år
ID-nummer:  16767
Direktlänk: /bild/00016767/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från norra landfästet, på södra stranden har stora massor lagts ut i älven.  8 år
ID-nummer:  16768
Direktlänk: /bild/00016768/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bron och lanseringsbalkarna.  8 år
ID-nummer:  16769
Direktlänk: /bild/00016769/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från norr väster om landfästet.  8 år
ID-nummer:  16770
Direktlänk: /bild/00016770/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och den delvis uppdämda älven, vy från nordväst.  8 år
ID-nummer:  16771
Direktlänk: /bild/00016771/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron speglas här ännu i Åbyälvens vatten, men det varade endast sex dagar till.  8 år
ID-nummer:  16772
Direktlänk: /bild/00016772/
Fotodatum: den 9 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!