Arbeten i skymningen

Så slog klockan slutligen 18 lördagen den 15 september 2012 och Stambanan genom övre Norrland skulle stängas av 36 timmar för att den gamla bron över Åbyälven skulle kunna bytas mot en ny. Tiden för avstängningen fick skjutas framåt med några minuter, men när arbetet sedan kom igång var det med full kraft med parallellt arbete på spåret både norr om och söder om bron. Samtidigt föll mörkret allt mer denna höstkväll och luften blev allt svalare.

Bilder och filmer (31)

Lördag 15 september 2012

Det sista tåget över den gamla bron blev det norrgående stålämneståg draget av två Re-lok som passerade strax efter klockan 18, den tid som var satt som starttid för avstängningen. 7 år
ID-nummer:  16825
Direktlänk: /bild/00016825/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Direkt efter sista tågpassagen tändes skärbrännaren vid södra landfästet. 7 år
ID-nummer:  16826
Direktlänk: /bild/00016826/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var dags att kapa rälsen för att frigöra bron. 7 år
ID-nummer:  16827
Direktlänk: /bild/00016827/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra landfästet fortsätter skärbrännaren att lossa brons fasta lager i det trånga utrymmet mellan fackverket och betongfundamentet. 7 år
ID-nummer:  16828
Direktlänk: /bild/00016828/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring 20 minuter efter det sista tåget passerat kom en spårgående bil och önskade passera bron, den blev därmed det sista spårgående fordonet att passera. 7 år
ID-nummer:  16829
Direktlänk: /bild/00016829/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu mobiliserades hela arbetsstyrkan, banan med ny bro ska vara klar att öppnas om mindre än 36 timmar. 7 år
ID-nummer:  16830
Direktlänk: /bild/00016830/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen är kapad på norra sidan. 7 år
ID-nummer:  16831
Direktlänk: /bild/00016831/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att ställa den spårgående grävaren på just spåret, en inte helt enkel manöver. 7 år
ID-nummer:  16832
Direktlänk: /bild/00016832/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tids nog närmade sig stålhjulen rälsens riktning. 7 år
ID-nummer:  16833
Direktlänk: /bild/00016833/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen ska också jordas. 7 år
ID-nummer:  16834
Direktlänk: /bild/00016834/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet närmast bron har lyfts bort och lagts på sidan. 7 år
ID-nummer:  16835
Direktlänk: /bild/00016835/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu spårlösa banvallen intill bron, här syns också den betongbalk närmast bron som blir nästa uppgift att flytta. 7 år
ID-nummer:  16836
Direktlänk: /bild/00016836/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på södra sidan pågick motsvarande arbete, där med en hjullastare. Notera också att man här redan har lyft hela bron från landfästena med hjälp av domkrafter. 7 år
ID-nummer:  16837
Direktlänk: /bild/00016837/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på norra sidan syns det att bron har lättat från rullagret, samtidigt som arbete med mer hydraulik pågår på brostödet. 7 år
ID-nummer:  16838
Direktlänk: /bild/00016838/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam grävs bort för att frigöra betongbalken närmast stålbron. 7 år
ID-nummer:  16839
Direktlänk: /bild/00016839/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sidovy ser man hur grävaren gräver ända fram till fackverkskonstruktionen. Under bron på landfästet skymtar också en del av den balk som bron ska lanseras bort på. 7 år
ID-nummer:  16840
Direktlänk: /bild/00016840/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbalken vid bron kunde slutligen lyftas, men tyngden gjorde att grävmaskinen lättade bak. 7 år
ID-nummer:  16841
Direktlänk: /bild/00016841/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken har lyfts ur sitt läge och dras över en makadamhög. Samtidigt levereras ännu en nödvändig bit stålbalk av mobilkranen att placera under bron inför lanseringen. 7 år
ID-nummer:  16842
Direktlänk: /bild/00016842/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken lyfts skickligt in på baksidan av bron sett från mobilkranföraren. 7 år
ID-nummer:  16843
Direktlänk: /bild/00016843/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken skruvas snabbt ihop med den del som redan låg på plats så att den nu får tillräcklig längd 7 år
ID-nummer:  16844
Direktlänk: /bild/00016844/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen kämpar fortfarande med den tunga betongbalken som dras bort från bron och ner i diket. 7 år
ID-nummer:  16845
Direktlänk: /bild/00016845/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra landfästet har bron pallats upp bredvid domkrafterna, här har dock lanseringsbalken ännu inte kommit på plats. 7 år
ID-nummer:  16846
Direktlänk: /bild/00016846/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nästa lyft med mobilkranen levererades den "påskjutare", den enhet som ska få bron att röra sig i sidled på balken. 7 år
ID-nummer:  16847
Direktlänk: /bild/00016847/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan börjar det här bli färdigt för lansering samtidigt som mörkret faller snabbt. 7 år
ID-nummer:  16848
Direktlänk: /bild/00016848/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lanseringsbalk placeras på det södra landfästet precis som tidigare gjorts på det norra under det upphöjda brospannet. 7 år
ID-nummer:  16860
Direktlänk: /bild/00016860/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena på södra stranden där balken monteras ihop. 7 år
ID-nummer:  16861
Direktlänk: /bild/00016861/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här lyftes den sista delen av balken med mobilkranen över järnvägen. 7 år
ID-nummer:  16862
Direktlänk: /bild/00016862/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den med järnvägen tvärgående balken på södra stranden fullbordas med denna sista bit och sträcker sig här hela vägen till de längsgående balkarna intill den nya bron till vänster. 7 år
ID-nummer:  16863
Direktlänk: /bild/00016863/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här behövs en påskjutare som trycker bron framför sig på balken. 7 år
ID-nummer:  16864
Direktlänk: /bild/00016864/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken justeras noggrant till korrekt position med millimeterprecision. 7 år
ID-nummer:  16865
Direktlänk: /bild/00016865/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista översikt med den gamla bron kvar på sin plats. 7 år
ID-nummer:  16866
Direktlänk: /bild/00016866/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!