Morjärv–Haparanda

Ångtågsresan fortsatte österut, men besvär med varmgång i ett av lokens lager gjorde att tåget var runt en timme försenat vid avgång från Morjärv. Regelbundna stopp för kontroll och smörjning gjorde samtidigt att problemet kunde lösas och hela resrutten kunde genomföras som planerat.

Bilder och filmer (26)

Söndag 16 september 2012

Tåget rullar ut ur Morjärv genom den skarpa utfartskurvan mot Kalix.  8 år
ID-nummer:  16971
Direktlänk: /bild/00016971/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Morjärv stiger banan upp i terrängen med milsvid utsikt västerut.  8 år
ID-nummer:  16972
Direktlänk: /bild/00016972/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg in på den nya mötesdriftplatsen Kosjärv ungefär mitt mellan Morjärv och Kalix.  8 år
ID-nummer:  16973
Direktlänk: /bild/00016973/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesdriftplatsen Kosjärv sedd västerut med teknikhuset och ett delvis oelektrifierat stickspår.  8 år
ID-nummer:  16974
Direktlänk: /bild/00016974/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Kalix, även här stod tåget stilla en stund för kontroll av lokens lager.  8 år
ID-nummer:  16975
Direktlänk: /bild/00016975/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om Kosjärv når man tunneln genom Falkberget som tåget här är på väg in i.  8 år
ID-nummer:  16976
Direktlänk: /bild/00016976/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solljus genom röken vid Falkbergstunneln.  8 år
ID-nummer:  16977
Direktlänk: /bild/00016977/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ute igen ur detta lilla men brant stupande berg.  8 år
ID-nummer:  16978
Direktlänk: /bild/00016978/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färden går här i kanten av det bördiga jordbrukslandskapet i Kalixälvens dalgång.  8 år
ID-nummer:  16979
Direktlänk: /bild/00016979/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna fritt strömmande nationalälv korsas strax därefter.  8 år
ID-nummer:  16980
Direktlänk: /bild/00016980/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 12.10-tiden ankom tåget till Kalix där en tapper skara åskådare stor och inväntade det försenade ekipaget.  8 år
ID-nummer:  16981
Direktlänk: /bild/00016981/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett kortare uppehåll i Kalix rullade tåget vidare till Bredviken där vi här blicker österut över bangården.  8 år
ID-nummer:  16982
Direktlänk: /bild/00016982/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Bredviken gick färden in på byggspår på den nya banan mot Haparanda, den gamla banan mot Karlsborgsbruk syns till höger,  8 år
ID-nummer:  16984
Direktlänk: /bild/00016984/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning i kurvan ut från Bredviken.  8 år
ID-nummer:  16985
Direktlänk: /bild/00016985/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsamt gick nu färden ut på den nya järnvägssträckningen mot Haparanda, här är kurvradierna så stora att loken inte längre var så lätta att se som på den gamla krokiga banan.  8 år
ID-nummer:  16986
Direktlänk: /bild/00016986/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningar och bankar tillhör också nya banor som tillåter höga hastigheter.  8 år
ID-nummer:  16987
Direktlänk: /bild/00016987/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är tåget på väg fram mot den största bron på den nya sträckan, den över Sangis älv.  8 år
ID-nummer:  16988
Direktlänk: /bild/00016988/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sangis älv sedd från nya Haparandabanan.  8 år
ID-nummer:  16989
Direktlänk: /bild/00016989/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till den nya sträckans enda mötesdriftplats Vuonoskogen.  8 år
ID-nummer:  16990
Direktlänk: /bild/00016990/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Vuonoskogen sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  16991
Direktlänk: /bild/00016991/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns ett sidospår med avbrott i kontaktledningen för att underlätta axelbyte.  8 år
ID-nummer:  16992
Direktlänk: /bild/00016992/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många myrar passeras på den nya sträckan, som här Pilijänkkä.  8 år
ID-nummer:  16993
Direktlänk: /bild/00016993/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg in till Haparanda vid kvart i två-tiden, nysträckningen når den gamla banan strax före E4:ans bro över spåret längre bort i bild.  8 år
ID-nummer:  16994
Direktlänk: /bild/00016994/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan sedd norrut mot Karungi.  8 år
ID-nummer:  16995
Direktlänk: /bild/00016995/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg i på den ännu inte elektrifierade bangården i Haparanda där stationshuset nyss kommit inom synhåll.  8 år
ID-nummer:  16996
Direktlänk: /bild/00016996/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före klockan två på eftermiddagen var det dags att stiga av tåget för en stunds paus i höstsolen.  8 år
ID-nummer:  16997
Direktlänk: /bild/00016997/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 4 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!