Tågvyer från Kanis

Lill-Kanisberget vid Älvsbyn är en spännande plats att studera tåg från, dels för att det går järnväg i tre olika riktningar i dess omgivningar och dels för att man kan följa de tåg som passerar i över fem minuter. För att exemplifiera detta finns här en serie bilder på ett passerande tåg som kom från Piteå och fortsatte söderut på stambanan. Det är knappt fem minuter mellan första och sista bilden här, men tåget var synligt något före första bilden och framför allt en stund efter den sista.

Bilder och filmer (8)

Lördag 15 oktober 2011

Tåget har nått fram till bron vid elljusspåret på Piteåbanans nyare sträckning söder om Älvsbyn och blivit väl synligt efter att ha varit helt eller delvis dolt av skogen. 8 år
ID-nummer:  12032
Direktlänk: /bild/00012032/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar den höga banken på linjesträckningen från 1995 och närmar sig infarten till Nyfors. 8 år
ID-nummer:  14921
Direktlänk: /bild/00014921/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor del av tåget men inte hela är nu inom Nyfors driftplats när loket passerar gång- och cykeltunneln under spåret strax söder om södra växeln i triangelspåret. 8 år
ID-nummer:  12033
Direktlänk: /bild/00012033/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar under riksväg 94 och svänger in på spåret som leder söderut på stambanan med bakre änden ännu kvar söder om växeln. 8 år
ID-nummer:  12034
Direktlänk: /bild/00012034/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar västerut på raklinjen ut från Nyfors ut i jordbrukslandskapet, bakre delen av tåget är sannolikt ännu vid driftplatsgränsen här. 8 år
ID-nummer:  12035
Direktlänk: /bild/00012035/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar mellan byarna Lillkorsträsk närmast och Sågfors på andra sidan spåret. 8 år
ID-nummer:  12036
Direktlänk: /bild/00012036/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan korsar Korsträskbäcken tre gånger varav den ostligaste inne i triangelspåret i Nyfors. Den bron missar tåg från Piteå, men halvvägs till Korsträsk kommer den andra bron över bäcken som tåget här strax ska passera. 8 år
ID-nummer:  12037
Direktlänk: /bild/00012037/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget befinner sig här på raklinjen fram mot infarten till Korsträsk i kraftigt motlut upp mot Korsträsk by vid sjön Storkorsträsket. Här lämnar vi tåget trots att järnvägen är synlig ända fram till bangården nära vänster bildkant. 8 år
ID-nummer:  12038
Direktlänk: /bild/00012038/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!