Södra Botniabanan

Efter lunchuppehåll i Örnsköldsvik gick resan vidare på Botniabanans södra del söder om nämnda stad, den del som ännu inte har någon reguljär persontrafik. På den här delen finns inga driftplatser med möjlighet resandeutbyte utöver södra änddriftplatsen Västeraspby som inte är färdigbyggd ännu. Det enda längre uppehåll som gjordes under denna del av resan var inne i Åskottstunneln där vi fick studera räddningstunnel och utrymningsvägar.

Bilder och filmer (14)

Lördag 28 maj 2011

X52 9034 inne i Åskottstunneln, Botniabanans sydligaste tunnel. 8 år
ID-nummer:  10722
Direktlänk: /bild/00010722/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avstigning vid den nordligaste nödutgången i Åskottstunneln. 8 år
ID-nummer:  10723
Direktlänk: /bild/00010723/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här var det nu dags att studera utrymningsvägarna från tunneln. 8 år
ID-nummer:  10724
Direktlänk: /bild/00010724/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räddningstunneln som ligger parallellt med spårtunneln sedd söderut. 8 år
ID-nummer:  10726
Direktlänk: /bild/00010726/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom räddningstunneln kan utryckningsfordon nå fram till tunneln. 8 år
ID-nummer:  10727
Direktlänk: /bild/00010727/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räddningstunneln i Åskottsberget är inte genomgående utan tar slut här vid den nordligaste nödutgången. 8 år
ID-nummer:  10728
Direktlänk: /bild/00010728/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg vid den med grönt ljus upplysta nödutgången. 8 år
ID-nummer:  10729
Direktlänk: /bild/00010729/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När man åter kommer ut i ljuset söder om tunneln går färden omedelbart ut över Ångermanälven varefter bangården i Västeraspby strax följer, resans södra ändpunkt.
ID-nummer:  10919
Direktlänk: /bild/00010919/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändning skedde på Ådalsbanans gamla spår nära den nya plattformen i Västeraspby där kontaktledningen dock ännu inte är klar. 8 år
ID-nummer:  10730
Direktlänk: /bild/00010730/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg norrut gjordes ett kort uppehåll utan avstigning vid passagen över Ångermanälven. 8 år
ID-nummer:  10731
Direktlänk: /bild/00010731/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron över Ångermanälven, till höger syns Styrnäs kyrka. 8 år
ID-nummer:  10883
Direktlänk: /bild/00010883/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron över Ångermanälven, till höger skymtar Kramfors-Sollefteå flygplats. 8 år
ID-nummer:  10884
Direktlänk: /bild/00010884/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så gick lördagens resa på moderna spår mot sitt slut. Genom de långa tunnlarna under Namntallhöjden och vid Björnböle och högt över Nätraån på den kilometerlånga bron gick färden ny raskt tillbaka till Örnsköldsvik. En vy från den sist passerade järnvägsbron den här dagen får avsluta denna del av reseberättelsen.
ID-nummer:  10920
Direktlänk: /bild/00010920/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut mot Själevad från bron över Veckefjärden strax söder om Örnsköldsvik. 8 år
ID-nummer:  10885
Direktlänk: /bild/00010885/
Fotodatum: den 28 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!