Örnsköldsvik–Forsmo

Efter lördagens resor på moderna spår vid kusten var det på söndagen den 29 maj dags att resa på betydligt äldre spår i inlandet. Redan vid utfarten från Örnsköldsvik börjar skarvspåret upp mot stambanan vid Mellansel, en naturskön bana som numera går att uppleva från nattågsfönstret. Från Mellansel till Forsmo nyttjades stambanans av godståg välfrekventerade spår, ändå är detta den delsträcka av banan där kontaktledningsanläggningen är minst moderniserad och närmast originalutförande och här finns också längre sträckor med träsliprar.

Bilder och filmer (17)

Söndag 29 maj 2011

Andra resdagen kan börja, vårt tåg rullar in på Örnsköldsvik C.  13 år
ID-nummer:  10732
Direktlänk: /bild/00010732/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y6 773, UBF7Z 2095 och Y8 1135 på Örnsköldsvik C.  13 år
ID-nummer:  10733
Direktlänk: /bild/00010733/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan har slagit 06.50, dags för avgång mot Mellansel.  13 år
ID-nummer:  10734
Direktlänk: /bild/00010734/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två gröna i den skarpa infartskurvan till Mellansel. Här går vi också in i dagens tredje trafikeringssystem, system H, även om delen inom system E2 i Örnsköldsvik kördes på specialtillstånd.  13 år
ID-nummer:  10735
Direktlänk: /bild/00010735/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort uppehåll i Mellansel.  13 år
ID-nummer:  10736
Direktlänk: /bild/00010736/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att lämna Mellansel och genom den långa Anundsjöbacken fortsätta färden mot mer höglänt inlandsterräng.  13 år
ID-nummer:  10886
Direktlänk: /bild/00010886/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med blicken i färdriktningen under färd på stambanan.  13 år
ID-nummer:  10738
Direktlänk: /bild/00010738/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När Anundsjöbacken är avklarad går stambanan genom väglöst land mellan mötesdriftplatserna Anundsjö och Kälvattnet. Här närmar vi oss den senare där den sista dalgången norr om vattendelaren mellan Moälven och Nätraån breder ut sig norr om banan.  13 år
ID-nummer:  10887
Direktlänk: /bild/00010887/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Regnet som tidigare hade hängt i luften tilltog nu allt mer. Det gjorde egentligen inte så mycket då det inte skulle bli några uppehåll eller fotokörningar på stambanan. Att filma resan vid förarplats blev dock besvärligt med mycket vatten på rutan. I Holmån fick vi för första gången gå åt sidan för godstågsmöte, då gjordes ett försök att förbättra saken.
ID-nummer:  10921
Direktlänk: /bild/00010921/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tappert försök att under uppehåll för tågmöte i Holmån putsa frontrutan i regnet för att möjliggöra filminspelning genom denna. Effekten av putsningen varade tyvärr inte så länge.  13 år
ID-nummer:  10739
Direktlänk: /bild/00010739/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det var norrgående ARE-tåget 4038 som efter en stunds väntan dök upp på normalhuvudspåret i Holmån. i bakgrunden syns Byvattsjön.  13 år
ID-nummer:  10888
Direktlänk: /bild/00010888/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ytterligare sju kilometers resa fick vi åter gå åt sidan vid nästa mötesdriftplats Aspeå, den här gången för norrgående stålpendel 9116. Mötet kunde ske flygande i låg hastighet men utan stopp.  13 år
ID-nummer:  10889
Direktlänk: /bild/00010889/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Båda mötena med godstågen skulle enligt körplanen ha skett i Stormyran, mötesdriftplatsen på den högsta punkten mellan Vännäs och Långsele. Trafiken på stambanan är dock mycket mer flexibel än vad körplan och grafer kan visa, därför utgick ett möte i Anundsjö helt och kvartsuppehållet i Stormyran delades upp i ovan redovisade möten. Färden kunde istället fortsätta i de långa utförslöporna ner mot Ångermanälven och efter ett kort stopp utan avstigning på Forsmobron kunde vi rulla in på bangården i Forsmo.
ID-nummer:  10922
Direktlänk: /bild/00010922/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget har ankommit och stannat på huvudspår 2 närmast stationshuset.  13 år
ID-nummer:  10740
Direktlänk: /bild/00010740/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liv och rörelse vid stationen i Forsmo.  13 år
ID-nummer:  10890
Direktlänk: /bild/00010890/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utflyktståget i Forsmo.  13 år
ID-nummer:  10742
Direktlänk: /bild/00010742/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget utanför Forsmo stationshus, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  10743
Direktlänk: /bild/00010743/
Fotodatum: den 29 maj 2011
Publicerad: den 18 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!