Slutfasen

I förra avsnittet såg vi hur lokhuset i Bastuträsk revs i ett rasande tempo under förmiddagen den 29 juni 2010. Efter lunch fortsatte arbetet i samma höga tempo med de återstående sex sektionerna varför lokhuset snart var ett minne blott. När själva rivningsarbetet var färdigt återstod lastning av delarna samt uppstädning av platsen. Samma kväll var detta slutfört.

Bilder och filmer (24)

Tisdag 29 juni 2010

Eftermiddagens arbete är igång, fem sektioner återstår. 9 år
ID-nummer:  08674
Direktlänk: /bild/00008674/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här i slutet fälldes en sektion så snart taket på denna var borttaget. 9 år
ID-nummer:  08675
Direktlänk: /bild/00008675/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sektion återstår av det tidigare så långa huset. 9 år
ID-nummer:  08676
Direktlänk: /bild/00008676/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista takplåtarna är på väg ner. 9 år
ID-nummer:  08677
Direktlänk: /bild/00008677/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra gaveln faller. En takplåt har för övrigt fastnat i den sista väggsektionen på östra sidan. 9 år
ID-nummer:  08678
Direktlänk: /bild/00008678/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista väggsektionen på västra sidan faller till marken. 9 år
ID-nummer:  08679
Direktlänk: /bild/00008679/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista takstolen välts omkull. 9 år
ID-nummer:  08680
Direktlänk: /bild/00008680/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 13.55 föll så slutligen den sista väggsektionen, själva rivningsarbetet var avklarat. 9 år
ID-nummer:  08681
Direktlänk: /bild/00008681/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu återstår borttransport av lokhusets delar. 9 år
ID-nummer:  08682
Direktlänk: /bild/00008682/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När östra sidans väggsektioner har avlägsnats kan även sektionerna på västra sidan transporteras bort. 9 år
ID-nummer:  08683
Direktlänk: /bild/00008683/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggsektionerna lastas på en av godsvagnarna på stickspåret. 9 år
ID-nummer:  08684
Direktlänk: /bild/00008684/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På lokhusets plats finns nu endast en öppen plats, sliprarna som huset och spåret i det vilade på ligger dock ännu kvar här. 9 år
ID-nummer:  08685
Direktlänk: /bild/00008685/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När lokhusets delar hade lastats på tåget var det dags att köra upp sliprarna ur marken. 9 år
ID-nummer:  08686
Direktlänk: /bild/00008686/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin med pallgaffel gör jobbet relativt enkelt. 9 år
ID-nummer:  08687
Direktlänk: /bild/00008687/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart är allt lastat på godsvagnarna. 9 år
ID-nummer:  08688
Direktlänk: /bild/00008688/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sist lyftes lastmaskinen åter upp på sin vagn. 9 år
ID-nummer:  08689
Direktlänk: /bild/00008689/
Fotodatum: den 29 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 juni 2010

Under förmiddagen den 30 juni förbereddes avfärden mot Luleå. Här surras de lastade lokhusdelarna fast noga inför avfärd. 9 år
ID-nummer:  08690
Direktlänk: /bild/00008690/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket får också tillsyn inför den fortsatta transporten mot Luleå. 9 år
ID-nummer:  08691
Direktlänk: /bild/00008691/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan avfärd passade man även på att fylla vagnarnas vattentankar. 9 år
ID-nummer:  08692
Direktlänk: /bild/00008692/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna som stått uppdelade på två spår måste också växlas samman till ett tågsätt. 9 år
ID-nummer:  08693
Direktlänk: /bild/00008693/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färdigväxlat, expeditionen kan fortsätta norrut. 9 år
ID-nummer:  08694
Direktlänk: /bild/00008694/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 13.56 kunde tåget börja rulla norrut från Bastuträsk och operationen där var därmed avslutad. 9 år
ID-nummer:  08695
Direktlänk: /bild/00008695/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsvagnarna gick i den bakre delen av tåget. 9 år
ID-nummer:  08696
Direktlänk: /bild/00008696/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en järnvägsbyggnad lämnar Bastuträsk, men vattentornet står kvar. 9 år
ID-nummer:  08697
Direktlänk: /bild/00008697/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!