Inledningsfasen

Mitt på dagen den 28 juni 2010 ankom Bergslagernas järnvägssällskaps tåg till Bastuträsk för att demontera lokhuset. Denna byggnad, som många tack vare sin målning "Destination Bastuträsk" har lagt märke till från passerande tåg, hade nu tjänat ut sin roll. Omkring 12.30 kunde arbetet börja.

Bilder och filmer (25)

Måndag 28 juni 2010

Arbetet kan börja, portarna öppnas.  12 år
ID-nummer:  08623
Direktlänk: /bild/00008623/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokhuset var inte helt tomt, innan arbetet kunde börja på riktigt fick en hög korta brädbitar bäras ut och sorteras.  12 år
ID-nummer:  08624
Direktlänk: /bild/00008624/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en knapp halvtimme föll den första porten, här ska snart den andra lyftas av.  12 år
ID-nummer:  08625
Direktlänk: /bild/00008625/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra porten faller till marken.  12 år
ID-nummer:  08626
Direktlänk: /bild/00008626/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Saxliften kan nu köras in och arbetet med att lossa takplåtarna kan börja.  12 år
ID-nummer:  08627
Direktlänk: /bild/00008627/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossningen av taket kan börja.  12 år
ID-nummer:  08628
Direktlänk: /bild/00008628/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att skruva bort de rostiga bultarna på taket skulle dock snart visa sig allt för svårt och tidsödande.  12 år
ID-nummer:  08629
Direktlänk: /bild/00008629/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden arbetet på lokhuset pågick växlades också expeditionens tåg isär och vissa vagnar placerades på stickspåret närmast lokhuset så att verktyg och maskiner var åtkomliga.  12 år
ID-nummer:  08630
Direktlänk: /bild/00008630/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket B 1037 på stickspåret under växlingen.  12 år
ID-nummer:  08631
Direktlänk: /bild/00008631/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stickspåret stod en godsvagn uppställd som fick skjutas lite närmare stoppbocken för att få plats med alla vagnar.  12 år
ID-nummer:  08632
Direktlänk: /bild/00008632/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc2 009 med bland annat hjälpvagnen under växlingen.  12 år
ID-nummer:  08633
Direktlänk: /bild/00008633/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Destination Bastuträsk har slagit läger på bangården.  12 år
ID-nummer:  08634
Direktlänk: /bild/00008634/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossningen av taket fick göras med hjälp av vinkelslip från både utsidan och insidan. Inne i huset bedrevs arbetet från liften.  12 år
ID-nummer:  08635
Direktlänk: /bild/00008635/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter nästan fem timmar började den första takplåten äntligen röra på sig.  12 år
ID-nummer:  08636
Direktlänk: /bild/00008636/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Takplåt på väg ner, ett välkommet framsteg i arbetet.  12 år
ID-nummer:  08637
Direktlänk: /bild/00008637/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera timmars arbete med vinkelslipar börjar ge resultat, takplåtarna faller till marken en efter en även om vissa behagade fastna på väg ner.  12 år
ID-nummer:  08638
Direktlänk: /bild/00008638/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avsaknaden av lastkaj i Bastuträsk gjorde att expeditionens medhavda lastmaskin fick lyftas av tåget med hjälp av en mobilkran från orten.  12 år
ID-nummer:  08639
Direktlänk: /bild/00008639/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra medhavda fordonet kunde sedan lyftas av utan kranens hjälp.  12 år
ID-nummer:  08640
Direktlänk: /bild/00008640/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Takplåtar lyfts av även på husets västra sida.  12 år
ID-nummer:  08641
Direktlänk: /bild/00008641/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under första dagen lyftes taket av på drygt sju sektioner av 22.  12 år
ID-nummer:  08642
Direktlänk: /bild/00008642/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver själva huset skall även spåret i det avlägsnas, här lossas en räl från sliprarna.  12 år
ID-nummer:  08643
Direktlänk: /bild/00008643/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hårt arbete för att få loss rälen.  12 år
ID-nummer:  08644
Direktlänk: /bild/00008644/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokhus utan tak, åtminstone i den södra änden.  12 år
ID-nummer:  08645
Direktlänk: /bild/00008645/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokhuset efter den första eftermiddagens arbete sett från plattformen vid spår 2.  12 år
ID-nummer:  08646
Direktlänk: /bild/00008646/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Expeditionens lok och vagnar står uppställda på spår 4 och stickspåret bakom det.  12 år
ID-nummer:  08647
Direktlänk: /bild/00008647/
Fotodatum: den 28 juni 2010
Publicerad: den 23 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!