Morgonväxling i Vännäs

När tågen från Stockholm och Göteborg som vart och ett innehåller en del mot Umeå och en mot Luleå växlas samman ände mot ände i Bollnäs blir växlingen i Vännäs med nödvändighet mer komplicerad än att bara dela tåget på mitten. Vagnarna mot Umeå finns i mitten av tåget och vagnar mot Luleå måste därför följa med till det andra spåret innan de åter kan föras tillbaka och sammanfogas med övriga Luleåvagnar. Dessutom ska en sittvagn som kommit från Umeå växlas ihop med Umeåvagnarna söderifrån och följa med tillbaka till Umeå.

Bilder och filmer (21)

Söndag 28 september 2008

Nattåget söderifrån har ankommit spår 3 i Vännäs och resande norrut som har kommit med sittvagnen från Umeå som har ställts upp i norra änden av spår 2 strömmar över till nattåget.  8 år
ID-nummer:  17297
Direktlänk: /bild/00017297/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget på spår 3 i Vännäs.  8 år
ID-nummer:  17298
Direktlänk: /bild/00017298/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med den ensamma sittvagnen från Umeå till höger.  8 år
ID-nummer:  17299
Direktlänk: /bild/00017299/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lok har kopplats till i södra änden och drar Umeåvagnarna och de Luleåvagnarna från Stockholm söderut.  8 år
ID-nummer:  17300
Direktlänk: /bild/00017300/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar på spår 3 står vagnarna från Göteborg mot Luleå.  8 år
ID-nummer:  17301
Direktlänk: /bild/00017301/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna försvinner iväg söderut på spår 3.  8 år
ID-nummer:  17302
Direktlänk: /bild/00017302/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma vagnar backas in på spår 2.  8 år
ID-nummer:  17303
Direktlänk: /bild/00017303/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är loket som kommit från Umeå som används för växlingen.  8 år
ID-nummer:  17304
Direktlänk: /bild/00017304/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett misstag gjordes sedan när loket ensamt försvann till södra bangårdsänden, med sig skulle det ha haft vagnarna från Stockholm mot Luleå som ännu står kvar med Umeådelen på spår 2.  8 år
ID-nummer:  17305
Direktlänk: /bild/00017305/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket på väg tillbaka till Luleåvagnarna på spår 2.  8 år
ID-nummer:  17306
Direktlänk: /bild/00017306/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket hämtar vagnarna mot Luleå på spår 2 medan de flesta vagnar ska vara kvar där för att gå till Umeå.  8 år
ID-nummer:  17307
Direktlänk: /bild/00017307/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Luleåvagnarna växlas åter söderut förbi stationshuset.  8 år
ID-nummer:  17308
Direktlänk: /bild/00017308/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hälften av Luleåvagnarna på spår 3 till vänster och Umeåvagnarna på spår 2 till höger.  8 år
ID-nummer:  17309
Direktlänk: /bild/00017309/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre vagnarna från Stockholm mot Luleå på väg söderut.  8 år
ID-nummer:  17310
Direktlänk: /bild/00017310/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Körsignal har redan getts norrut, men tåget mot Luleå saknar ännu vagnar.  8 år
ID-nummer:  17311
Direktlänk: /bild/00017311/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna på väg mot Luleå kopplas samman efter att vagnarna mot Umeå som gått i mitten av tåget sedan Bollnäs växlats ur.  8 år
ID-nummer:  17046
Direktlänk: /bild/00017046/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg mot Luleå till vänster och mot Umeå till höger.  8 år
ID-nummer:  17312
Direktlänk: /bild/00017312/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket som växlat ska nu förflyttas från Luleådelens södra ände till Umeådelens norra ände.  8 år
ID-nummer:  17313
Direktlänk: /bild/00017313/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgångstiden närmar sig för Luleådelen, men Umeådelen saknar ännu lok.  8 år
ID-nummer:  17314
Direktlänk: /bild/00017314/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåg mot Umeå i Vännäs.  8 år
ID-nummer:  17315
Direktlänk: /bild/00017315/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgångsdags för Luleådelen när Umeådelens lok är på väg fram till sin plats.  8 år
ID-nummer:  17316
Direktlänk: /bild/00017316/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 28 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!