Historik

Uppdateringshistoriken är en förteckning över när webbplatsens sidor och bilder har publicerats och uppdaterats. Förteckningen är uppställd dagsvis där varje sida visar de uppdateringar av sidor och bilder som skett under en specifik dag, det datum som står överst. Med pil-länkarna upptill och nedtill nås fler uppdateringar, länkarna leder automatiskt till nästa dag som någon uppdatering skett.

Uppdateringarna grupperas efter den sida de har skett på. Först visas alltid en länk till sidans topp, och redan i dess länktext framgår det vad som har förändrats på sidan. Om bilder på sidan har publicerats eller uppdaterats visas dessa i miniatyr efter länken till sidan i samma ordning som på sidan. Bildminiatyrerna är direktlänkar till respektive bilds egen sida. Om du vill komma till bilden i sitt sammanhang på den sida där den är publicerad, klicka då på bilden ytterligare en gång.