Historik

Uppdateringshistoriken är en förteckning över när webbplatsens sidor och bilder har publicerats och uppdaterats. Förteckningen är uppställd dagsvis där varje sida visar de uppdateringar av sidor och bilder som skett under en specifik dag, det datum som står överst. Från början visas uppdateringar från den senaste dagen något har förändrats på webbplatsen, men du kan sedan bläddra mellan olika datum med hjälp av de två pilarna längst till vänster respektive höger. När du bläddrar leder länkarna automatiskt till nästa dag för vilken det finns någon uppdatering att visa.

Uppdateringshändelserna presenteras på två sätt, baserat på sidor och baserat på bilder. Under rubriken "Sidor" visas länkar till de sidor som har uppdaterats, antingen att sidans text eller rubrik har ändrats eller att någon bild på sidan har publicerats eller uppdaterats. Vad som har skett framgår av etiketten i övre vänstra hörnet av länken. Vill man se i detalj vilka bilder som har påverkats av uppdateringarna visas direkta länkar till bilderna under rubriken "Bilder och filmer". Inom respektive sida är bilderna ordnade som på sidan.