Grafer

Här kan du bläddra fram grafer för innevarande och tidigare tågplaner. Det är grafer för hela tågplansperioden som kan sökas fram här, dagliga grafer är inte längre publikt tillgängliga. Däremot går det att söka efter veckodag eller dag för att välja rätt graf där flera versioner finns. Det går också att söka efter en trafikplats och på så sätt få fram alla de grafer som berör den aktuella platsen.

T22 X000 Försättsblad
T22 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (M–F)
T22 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (LS)
T22 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (M–F)
T22 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (LS)
T22 X003 Hp–Bdn (M–F)
T22 X003 Hp–Bdn (LS)
T22 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (M–F)
T22 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (LS)
T22 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (M–F)
T22 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (LS)
T22 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (M–F)
T22 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (LS)
T22 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (M–F)
T22 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (LS)
T22 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (M–F)
T22 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (LS)
T22 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (M–F)
T22 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (LS)
T22 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (M–F)
T22 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (LS)
T22 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (M–F)
T22 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (LS)
T22 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (M–F)
T22 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (LS)
T22 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (M–F)
T22 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (LS)
T22 X016 Avky–Hpbg (M–F)
T22 X016 Avky–Hpbg (LS)
T22 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (M–F)
T22 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (LS)
T22 X018 Gä–Cst (M–F)
T22 X018 Gä–Cst (LS)
T22 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (M–F)
T22 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (LS)
T22 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (M–F)
T22 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (LS)
T22 X023 Mra–Avky (M–F)
T22 X023 Mra–Avky (LS)
T22 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (M–F)
T22 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (LS)
T22 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (M–F)
T22 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (LS)
T22 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (M–F)
T22 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (LS)
T22 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (M–F)
T22 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (LS)
T22 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (M–F)
T22 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (LS)
T22 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (M–F)
T22 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (LS)
T22 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (M–F)
T22 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (LS)
T22 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (M–F)
T22 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (LS)
T22 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (M–F)
T22 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (LS)
T22 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (M–F)
T22 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (LS)
T22 X034 Cst–Nyh (M–F)
T22 X034 Cst–Nyh (LS)
T22 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (M–F)
T22 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (LS)
T22 X036 K–G (M–F)
T22 X036 K–G (LS)
T22 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (M–F)
T22 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (LS)
T22 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (M–F)
T22 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (LS)
T22 X039 Cst–Nr (M–F)
T22 X039 Cst–Nr (LS)
T22 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (M–F)
T22 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (LS)
T22 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (M–F)
T22 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (LS)
T22 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (M–F)
T22 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (LS)
T22 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (M–F)
T22 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (LS)
T22 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (M–F)
T22 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (LS)
T22 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (M–F)
T22 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (LS)
T22 X048 Cst–Nk–My (M–F)
T22 X048 Cst–Nk–My (LS)
T22 X049 My–Hm (M–F)
T22 X049 My–Hm (LS)
T22 X050 Hm–M (M–F)
T22 X050 Hm–M (LS)
T22 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (M–F)
T22 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (LS)
T22 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (M–F)
T22 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (LS)
T22 X053 F–N, Jö–Vgd (M–F)
T22 X053 F–N, Jö–Vgd (LS)
T22 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (M–F)
T22 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (LS)
T22 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (M–F)
T22 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (LS)
T22 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (M–F)
T22 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (LS)
T22 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (M–F)
T22 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (LS)
T22 X058 G–Kac, Em–Ck (M–F)
T22 X058 G–Kac, Em–Ck (LS)
T22 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (M–F)
T22 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (LS)
T22 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (M–F)
T22 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (LS)
T22 X061 Ck–Cr–Hm–M (M–F)
T22 X061 Ck–Cr–Hm–M (LS)
T22 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (M–F)
T22 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (LS)
T22 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (M–F)
T22 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (LS)
T22 X064 Fur–Hd–M (M–F)
T22 X064 Fur–Hd–M (LS)
T22 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (M–F)
T22 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (LS)
T22 X066 M–Si, Mgb–Trg (M–F)
T22 X066 M–Si, Mgb–Trg (LS)
T22 X154 G dpl (M–F)
T22 X154 G dpl (LS)
T22 X191 Gv–Sum (M–F)
T22 X191 Gv–Sum (LS)
T22 X192 Sum–Ös (M–F)
T22 X192 Sum–Ös (LS)
T22 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (M–F)
T22 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (LS)
T22 K570C Bål–Nyh via Sci (M–F)
T22 K570C Bål–Nyh via Sci (LS)
T22 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (M–F)
T22 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (LS)
T22 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (M–F)
T22 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (LS)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (M–F)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (LS)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (M–F)
T21 X000 Försättsblad
T21 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (M–F)
T21 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (LS)
T21 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (M–F)
T21 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (LS)
T21 X003 Hp–Bdn (M–F)
T21 X003 Hp–Bdn (LS)
T21 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (M–F)
T21 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (LS)
T21 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (M–F)
T21 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (LS)
T21 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (M–F)
T21 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (LS)
T21 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (M–F)
T21 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (LS)
T21 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (M–F)
T21 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (LS)
T21 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (M–F)
T21 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (LS)
T21 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (M–F)
T21 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (LS)
T21 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (M–F)
T21 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (LS)
T21 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (M–F)
T21 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (LS)
T21 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (M–F)
T21 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (LS)
T21 X016 Avky–Hpbg (M–F)
T21 X016 Avky–Hpbg (LS)
T21 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (M–F)
T21 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (LS)
T21 X018 Gä–Cst (M–F)
T21 X018 Gä–Cst (LS)
T21 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (M–F)
T21 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (LS)
T21 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (M–F)
T21 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (LS)
T21 X023 Mra–Avky (M–F)
T21 X023 Mra–Avky (LS)
T21 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (M–F)
T21 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (LS)
T21 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (M–F)
T21 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (LS)
T21 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (M–F)
T21 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (LS)
T21 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (M–F)
T21 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (LS)
T21 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (M–F)
T21 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (LS)
T21 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (M–F)
T21 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (LS)
T21 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (M–F)
T21 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (LS)
T21 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (M–F)
T21 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (LS)
T21 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (M–F)
T21 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (LS)
T21 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (M–F)
T21 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (LS)
T21 X034 Cst–Nyh (M–F)
T21 X034 Cst–Nyh (LS)
T21 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (M–F)
T21 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (LS)
T21 X036 K–G (M–F)
T21 X036 K–G (LS)
T21 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (M–F)
T21 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (LS)
T21 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (M–F)
T21 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (LS)
T21 X039 Cst–Nr (M–F)
T21 X039 Cst–Nr (LS)
T21 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (M–F)
T21 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (LS)
T21 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (M–F)
T21 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (LS)
T21 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (M–F)
T21 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (LS)
T21 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (M–F)
T21 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (LS)
T21 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (M–F)
T21 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (LS)
T21 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (M–F)
T21 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (LS)
T21 X048 Cst–Nk–My (M–F)
T21 X048 Cst–Nk–My (LS)
T21 X049 My–Hm (M–F)
T21 X049 My–Hm (LS)
T21 X050 Hm–M (M–F)
T21 X050 Hm–M (LS)
T21 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (M–F)
T21 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (LS)
T21 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (M–F)
T21 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (LS)
T21 X053 F–N, Jö–Vgd (M–F)
T21 X053 F–N, Jö–Vgd (LS)
T21 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (M–F)
T21 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (LS)
T21 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (M–F)
T21 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (LS)
T21 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (M–F)
T21 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (LS)
T21 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (M–F)
T21 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (LS)
T21 X058 G–Kac, Em–Ck (M–F)
T21 X058 G–Kac, Em–Ck (LS)
T21 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (M–F)
T21 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (LS)
T21 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (M–F)
T21 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (LS)
T21 X061 Ck–Cr–Hm–M (M–F)
T21 X061 Ck–Cr–Hm–M (LS)
T21 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (M–F)
T21 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (LS)
T21 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (M–F)
T21 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (LS)
T21 X064 Fur–Hd–M (M–F)
T21 X064 Fur–Hd–M (LS)
T21 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (M–F)
T21 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (LS)
T21 X066 M–Si, Mgb–Trg (M–F)
T21 X066 M–Si, Mgb–Trg (LS)
T21 X154 G dpl (M–F)
T21 X154 G dpl (LS)
T21 X191 Gv–Sum (M–F)
T21 X191 Gv–Sum (LS)
T21 X192 Sum–Ös (M–F)
T21 X192 Sum–Ös (LS)
T21 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (M–F)
T21 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (LS)
T21 K570C Bål–Nyh via Sci (M–F)
T21 K570C Bål–Nyh via Sci (LS)
T21 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (M–F)
T21 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (LS)
T21 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (M–F)
T21 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (LS)
T21 K641 Än–G, Kb–G, A–G (M–F)
T21 K641 Än–G, Kb–G, A–G (LS)
T20 X000 Försättsblad
T20 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv
T20 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le
T20 X003 Hp–Bdn
T20 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm
T20 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå
T20 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod
T20 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök
T20 X010 Uå–Ök, Ök–Väy
T20 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö
T20 X012 Str–Ös, Lsl–Suc
T20 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg
T20 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn
T20 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär
T20 X016 Avky–Hpbg
T20 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä
T20 X018 Gä–Cst
T20 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak
T20 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra
T20 X023 Mra–Avky
T20 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne
T20 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg
T20 X026 Blg–Fv, Gg–Stl
T20 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör
T20 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (191215–200621 M–F)
T20 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (200817–201212 M–F)
T20 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (191215–200621 LS)
T20 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (200817–201212 LS)
T20 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (200622–200816)
T20 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt
T20 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok
T20 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks
T20 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta
T20 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst
T20 X034 Cst–Nyh
T20 X035 Cst–Gn, Söd–Söc
T20 X036 K–G (191215–200621 M–F)
T20 X036 K–G (200817–201212 M–F)
T20 X036 K–G (191215–200621 LS)
T20 X036 K–G (200817–201212 LS)
T20 X036 K–G (200622–200816)
T20 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb
T20 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog
T20 X039 Cst–Nr (191215–200621 M–F)
T20 X039 Cst–Nr (200817–201212 M–F)
T20 X039 Cst–Nr (191215–200621 LS)
T20 X039 Cst–Nr (200817–201212 LS)
T20 X039 Cst–Nr (200622–200816)
T20 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (191215–200621 M–F)
T20 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (200817–201212 M–F)
T20 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (191215–200621 LS)
T20 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (200817–201212 LS)
T20 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (200622–200816)
T20 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G
T20 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk
T20 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär
T20 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs
T20 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb
T20 X048 Cst–Nk–My (191215–200621 M–F)
T20 X048 Cst–Nk–My (200817–201212 M–F)
T20 X048 Cst–Nk–My (191215–200621 LS)
T20 X048 Cst–Nk–My (200817–201212 LS)
T20 X048 Cst–Nk–My (200622–200816)
T20 X049 My–Hm (191215–200621 M–F)
T20 X049 My–Hm (200817–201212 M–F)
T20 X049 My–Hm (191215–200621 LS)
T20 X049 My–Hm (200817–201212 LS)
T20 X049 My–Hm (200622–200816)
T20 X050 Hm–M (191215–200621 M–F)
T20 X050 Hm–M (200817–201212 M–F)
T20 X050 Hm–M (191215–200621 LS)
T20 X050 Hm–M (200817–201212 LS)
T20 X050 Hm–M (200622–200816)
T20 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm
T20 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My
T20 X053 F–N, Jö–Vgd
T20 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk
T20 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf
T20 X056 Jö–Vgd, N–Hdr
T20 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd
T20 X058 G–Kac, Em–Ck
T20 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp
T20 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh
T20 X061 Ck–Cr–Hm–M
T20 X062 Hm–Hb, Ä–Hb
T20 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg
T20 X064 Fur–Hd–M
T20 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M
T20 X066 M–Si, Mgb–Trg
T20 X154 G dpl
T20 X191 Gv–Sum
T20 X192 Sum–Ös
T20 X193 Ös–Mra, Fda–Ors
T20 K570C Bål–Nyh via Sci (191215–200621 M–F)
T20 K570C Bål–Nyh via Sci (200817–201212 M–F)
T20 K570C Bål–Nyh via Sci (191215–200621 LS)
T20 K570C Bål–Nyh via Sci (200817–201212 LS)
T20 K570C Bål–Nyh via Sci (200622–200816)
T20 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (191215–200621 M–F)
T20 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (200817–201212 M–F)
T20 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (191215–200621 LS)
T20 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (200817–201212 LS)
T20 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (200622–200816)
T20 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke
T20 K641 Än–G, Kb–G, A–G