Grafer

Här kan du bläddra fram grafer för innevarande och tidigare tågplaner. Det är grafer för hela tågplansperioden som kan sökas fram här, dagliga grafer är inte längre publikt tillgängliga. Däremot går det att söka efter veckodag eller dag för att välja rätt graf där flera versioner finns. Det går också att söka efter en trafikplats och på så sätt få fram alla de grafer som berör den aktuella platsen.

T22 X000 Försättsblad
T22 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (M–F)
T22 X001 No.nk–No.Bjf, Bjf–Gv, Rsi–Svv (LS)
T22 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (M–F)
T22 X002 Kos–Gv, Aik–Kaa, Gv–Le (LS)
T22 X003 Hp–Bdn (M–F)
T22 X003 Hp–Bdn (LS)
T22 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (M–F)
T22 X005 Sum–Hls, Htg–Fsm (LS)
T22 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (M–F)
T22 X007 Bdn–Le, Bdn–Jrn, Nyf–Ptå (LS)
T22 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (M–F)
T22 X008 Bst–Söv, Jrn–Vns, Vns–Hod (LS)
T22 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (M–F)
T22 X009 Vns–Lsl, Msl–Ök (LS)
T22 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (M–F)
T22 X010 Uå–Ök, Ök–Väy (LS)
T22 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (M–F)
T22 X011 Lsl–Åg, Mdl–Ågy–Åg, Ågy–Osö (LS)
T22 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (M–F)
T22 X012 Str–Ös, Lsl–Suc (LS)
T22 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (M–F)
T22 X013 Ös–Suc, Mdl–Åggb–Åg (LS)
T22 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (M–F)
T22 X014 Mdl–Ågy, Åggb–Ågy–Osö, Åg–Bn (LS)
T22 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (M–F)
T22 X015 Bn–Avky, Ob–Gä, Smo–Gäb–Gä–Fär (LS)
T22 X016 Avky–Hpbg (M–F)
T22 X016 Avky–Hpbg (LS)
T22 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (M–F)
T22 X017 Suc–Gä, Smo–Gäb–Gä (LS)
T22 X018 Gä–Cst (M–F)
T22 X018 Gä–Cst (LS)
T22 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (M–F)
T22 X019 Trå–Tud, Kls–Shv, Åä–Stu, Hfj–Ndt, Öh–Hak (LS)
T22 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (M–F)
T22 X021 Fln–Gyo, Mlg–Blg, Mäk–Mra (LS)
T22 X023 Mra–Avky (M–F)
T22 X023 Mra–Avky (LS)
T22 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (M–F)
T22 X024 Avky–Sl, Sl–U, U–Cst, Myn–Skby, Arnn–Arne (LS)
T22 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (M–F)
T22 X025 Gäb–Gä, Fär–Gä–Blg (LS)
T22 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (M–F)
T22 X026 Blg–Fv, Gg–Stl (LS)
T22 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (M–F)
T22 X027 Fv–Arb, Jbk–Ör (LS)
T22 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (M–F)
T22 X028 Kbä–Sl, Vån–Cst (LS)
T22 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (M–F)
T22 X029 Stl–Kil, Fid–Khn, Kil–Toy, Bof–Srt (LS)
T22 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (M–F)
T22 X030 La–Kbä–Et, Vsg–Rke, Jbk–Vå, Nbr–Fok (LS)
T22 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (M–F)
T22 X031 Et–Fle, Fsö–Oxd, Nk–Nks (LS)
T22 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (M–F)
T22 X032 Cst–Flb, Äs–Fas, Äsg–Sta (LS)
T22 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (M–F)
T22 X033 Huv–Vn, Nst–Ke, Hgl–Cst, Hel–Cst (LS)
T22 X034 Cst–Nyh (M–F)
T22 X034 Cst–Nyh (LS)
T22 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (M–F)
T22 X035 Cst–Gn, Söd–Söc (LS)
T22 X036 K–G (M–F)
T22 X036 K–G (LS)
T22 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (M–F)
T22 X037 P–Am, Sel–Gsh, Gbm–Gro, Or–Gb (LS)
T22 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (M–F)
T22 X038 Hrbg–Täl, Hpbg–Cg, Ks–Skog (LS)
T22 X039 Cst–Nr (M–F)
T22 X039 Cst–Nr (LS)
T22 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (M–F)
T22 X040 Cst–Et, Söd–Söö, Gru–Åks (LS)
T22 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (M–F)
T22 X041 No.Ko–Skbl, Kil–G (LS)
T22 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (M–F)
T22 X043 Bef–Ml, Let–Alh, Tbr–Sk (LS)
T22 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (M–F)
T22 X044 Lys–Mkl, Smd–Uv, Uv–G, Or–Sär (LS)
T22 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (M–F)
T22 X045 Hpbg–Håp, Uv–Hr–Bs (LS)
T22 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (M–F)
T22 X046 Säv–Gro, G–Av, Bs–Vb (LS)
T22 X048 Cst–Nk–My (M–F)
T22 X048 Cst–Nk–My (LS)
T22 X049 My–Hm (M–F)
T22 X049 My–Hm (LS)
T22 X050 Hm–M (M–F)
T22 X050 Hm–M (LS)
T22 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (M–F)
T22 X051 Mgb–Övn, M–Lnk, M–Phm (LS)
T22 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (M–F)
T22 X052 Hrbg–Hpbg, Hrbg–Hpn, Hrbg–Skms, Hrbg–My (LS)
T22 X053 F–N, Jö–Vgd (M–F)
T22 X053 F–N, Jö–Vgd (LS)
T22 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (M–F)
T22 X054 Kms–Fg, Lp–Hf, Bsä–Vk (LS)
T22 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (M–F)
T22 X055 N–Hf, Hf–Oh, N–Vta, Vta–Kvf (LS)
T22 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (M–F)
T22 X056 Jö–Vgd, N–Hdr (LS)
T22 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (M–F)
T22 X057 Smu–Lrd, Hyb–Tou, Hd–Hm, Tim–Mrd (LS)
T22 X058 G–Kac, Em–Ck (M–F)
T22 X058 G–Kac, Em–Ck (LS)
T22 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (M–F)
T22 X059 Vta–Kvf, Mss–Kas, Äh–Of, Cr–Åhus, Hsk–Kap, Övn–Båp (LS)
T22 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (M–F)
T22 X060 Lp–Hf, Hf–Kac, Bg–Oh (LS)
T22 X061 Ck–Cr–Hm–M (M–F)
T22 X061 Ck–Cr–Hm–M (LS)
T22 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (M–F)
T22 X062 Hm–Hb, Ä–Hb (LS)
T22 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (M–F)
T22 X063 Sär–Gro, G–Ea, Teo–Fabg (LS)
T22 X064 Fur–Hd–M (M–F)
T22 X064 Fur–Hd–M (LS)
T22 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (M–F)
T22 X065 Ä–Mgb, Tp–E, Hb–M (LS)
T22 X066 M–Si, Mgb–Trg (M–F)
T22 X066 M–Si, Mgb–Trg (LS)
T22 X154 G dpl (M–F)
T22 X154 G dpl (LS)
T22 X191 Gv–Sum (M–F)
T22 X191 Gv–Sum (LS)
T22 X192 Sum–Ös (M–F)
T22 X192 Sum–Ös (LS)
T22 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (M–F)
T22 X193 Ös–Mra, Fda–Ors (LS)
T22 K570C Bål–Nyh via Sci (M–F)
T22 K570C Bål–Nyh via Sci (LS)
T22 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (M–F)
T22 K571C Mr–Söc via Sci, Söd–Gn (LS)
T22 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (M–F)
T22 K592 Huv–Vn, Hgl–Cst, Hel–Cst, Udl–Ke (LS)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (M–F)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (LS)
T22 K641 Än–G, Kb–G, A–G (M–F)