Rd2 1095

Bilder och filmer (6)

Söndag 1 augusti 2021

Rd2 1095 under växling utanför stationshuset vid Sundsvall C på eftermiddagen.  2 år
ID-nummer:  35286
Direktlänk: /bild/00035286/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att växla från ett av godsspåren till ett annat måste loket passera plankorsningen framförstationshuset två gånger.  2 år
ID-nummer:  35287
Direktlänk: /bild/00035287/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ute i växeln med ett av de båda huvudspåren västerut genom staden kan loket så stannas för att byta riktning.  2 år
ID-nummer:  35288
Direktlänk: /bild/00035288/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg tillbaka österut igen för ännu en passage över plattformsövergången.  2 år
ID-nummer:  35289
Direktlänk: /bild/00035289/
Fotodatum: den 1 augusti 2021
Publicerad: den 21 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 februari 2006

Ett av Green Cargos godståg med Rc2 1095 längst fram passerar Uppsala C.  15 år
ID-nummer:  02862
Direktlänk: /bild/00002862/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 3 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc2 1095 på Uppsala C.  15 år
ID-nummer:  02863
Direktlänk: /bild/00002863/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 3 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!