Y1 1348

Bilder och filmer (173)
Bild 31–60

Torsdag 23 juni 2022

Kvällssol och blomsterprakt vid plattformen.  1 år
ID-nummer:  35529
Direktlänk: /bild/00035529/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juni 2022

En ny grupp resenärer på väg ut på Inlandsbanan söderut står på plattformen i Gällivare på morgonen.  1 år
ID-nummer:  35501
Direktlänk: /bild/00035501/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 med förväntansfulla resenärer på plattformen.  1 år
ID-nummer:  35502
Direktlänk: /bild/00035502/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen sedd från sidan med Dundret i bakgrunden.  1 år
ID-nummer:  35503
Direktlänk: /bild/00035503/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blivande Inlandsbaneresenärer på plattformen väntar på att dörrarna ska öppnas.  1 år
ID-nummer:  35504
Direktlänk: /bild/00035504/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tid för påstigning!  1 år
ID-nummer:  35505
Direktlänk: /bild/00035505/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plattformen blommar nu vallmo på flera håll.  1 år
ID-nummer:  35506
Direktlänk: /bild/00035506/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund klockan 07.30.  1 år
ID-nummer:  35507
Direktlänk: /bild/00035507/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 juni 2022

Kvällens tåg från Östersund ankommer till Gällivare omkring tio minuter försenat.  1 år
ID-nummer:  35494
Direktlänk: /bild/00035494/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med Y1 1348 saktar in på spår 1b denna för årstiden relativt mörka kväll.  1 år
ID-nummer:  35495
Direktlänk: /bild/00035495/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avstigning för Inlandsbaneresenärerna efter att tåget nått sin slutstation.  1 år
ID-nummer:  35496
Direktlänk: /bild/00035496/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattform på spår 1b i Gällivare.  1 år
ID-nummer:  35497
Direktlänk: /bild/00035497/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter avslutat resandeutbyte rullar vagnen iväg mot södra bangårdsänden som växling.  1 år
ID-nummer:  35498
Direktlänk: /bild/00035498/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan sydligaste växeln och plankorsningen byter man riktning för att gå norrut igen mot uppställningsplatsen.  1 år
ID-nummer:  35499
Direktlänk: /bild/00035499/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 på väg mot nattuppställningen efter en heldag på Inlandsbanan.  1 år
ID-nummer:  35500
Direktlänk: /bild/00035500/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 augusti 2021

Vagnen passerar den tidigare kombinerade väg- och järnvägsbron över Stora Luleälven.  10 mån
ID-nummer:  35984
Direktlänk: /bild/00035984/
Fotodatum: den 27 augusti 2021
Publicerad: den 27 augusti 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort uppehåll i Porjus för norrgående Inlandsbanetåg på kvällen.  2 år
ID-nummer:  34831
Direktlänk: /bild/00034831/
Fotodatum: den 27 augusti 2021
Publicerad: den 27 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 5 juli 2021

Dagens motorvagn växlas fram till plattformen i god tid före avgången och syns här vid södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  34275
Direktlänk: /bild/00034275/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen saktar iv vid plattformen på spår 1a.  3 år
ID-nummer:  34276
Direktlänk: /bild/00034276/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen har stannat vid väderskyddet på spår 1a och det är dags att ta emot resenärerna.  3 år
ID-nummer:  34277
Direktlänk: /bild/00034277/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattform i Gällivare inför avgången mot Östersund.  3 år
ID-nummer:  34278
Direktlänk: /bild/00034278/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rallarrosor börjar skjuta upp på grusytorna intill plattformen.  3 år
ID-nummer:  34279
Direktlänk: /bild/00034279/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blomsterprakt vid Inlandsbanans ändstation.  3 år
ID-nummer:  34280
Direktlänk: /bild/00034280/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer strömmar till när avgångstiden närmar sig.  3 år
ID-nummer:  34281
Direktlänk: /bild/00034281/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta stannar dock kvar ute på plattformen där det är något svalare än inne i vagnen.  3 år
ID-nummer:  34282
Direktlänk: /bild/00034282/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tågväg har lagts ut från plattformen är det ändå dags för passagerarna att stiga ombord.  3 år
ID-nummer:  34283
Direktlänk: /bild/00034283/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund klockan 8.00 från spår 1a i Gällivare.  3 år
ID-nummer:  34284
Direktlänk: /bild/00034284/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten gick via växelförbindelsen mot spår 2 vid stationshuset.  3 år
ID-nummer:  34285
Direktlänk: /bild/00034285/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen försvinner bort förbi ett uppställt malmtåg på spår 3.  3 år
ID-nummer:  34286
Direktlänk: /bild/00034286/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 4 juli 2021

Dagens tåg 89420 från Östersund rullar in på bangården i Gällivare på kvällen.  3 år
ID-nummer:  34287
Direktlänk: /bild/00034287/
Fotodatum: den 4 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120