Y1 1348

Bilder och filmer (172)

Lördag 13 augusti 2022

Middagsuppehåll på stationen i Vilhelmina för dagens södergående tåg.  1 mån
ID-nummer:  35810
Direktlänk: /bild/00035810/
Fotodatum: den 13 augusti 2022
Publicerad: den 13 februari 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 27 juni 2022

Växling i Gällivare på morgonen inför Inlandsbanans avgång mot Östersund, den här gången via norra bangårdsänden.  6 mån
ID-nummer:  35563
Direktlänk: /bild/00035563/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 har fått gå ut på spåret mot Koskullskulle och vända precis bortom växlarna.  6 mån
ID-nummer:  35564
Direktlänk: /bild/00035564/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen på väg in till plattform och väntande resenärer.  6 mån
ID-nummer:  35565
Direktlänk: /bild/00035565/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer som det fanns gott om redan från utgångsstationen denna morgon.  6 mån
ID-nummer:  35566
Direktlänk: /bild/00035566/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer köar för att stiga ombord.  6 mån
ID-nummer:  35567
Direktlänk: /bild/00035567/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i bakre dörren är det rusning denna morgon.  6 mån
ID-nummer:  35568
Direktlänk: /bild/00035568/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv åtta är det dags för avgång från Gällivare.  6 mån
ID-nummer:  35569
Direktlänk: /bild/00035569/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre kvart senare syns tåget följa Porjusselets strand fram mot Porjus.  6 mån
ID-nummer:  35570
Direktlänk: /bild/00035570/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 på väg in i Porjus omkring tjugo minuter efter åtta på morgonen.  6 mån
ID-nummer:  35571
Direktlänk: /bild/00035571/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget ligger före tidtabellen och gör ett kortare uppehåll i Porjus.  6 mån
ID-nummer:  35572
Direktlänk: /bild/00035572/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppehåll i Porjus på morgonen, där en yngre tågskådare som vanligt möter upp.  6 mån
ID-nummer:  35573
Direktlänk: /bild/00035573/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om Porjus station passeras den stora kraftverksdammen och backarna ner i dalen bakom denna påbörjas omedelbart.  6 mån
ID-nummer:  35574
Direktlänk: /bild/00035574/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans södergående tåg vid plankorsningen vid kraftverket i Porjus.  6 mån
ID-nummer:  35575
Direktlänk: /bild/00035575/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha passerat över Stora Luleälven närmar sig tåget nästa kraftverk, Harsprånget.  6 mån
ID-nummer:  35576
Direktlänk: /bild/00035576/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färd längs med den reglerade vattenytan strax uppströms dammen i Harsprånget.  6 mån
ID-nummer:  35577
Direktlänk: /bild/00035577/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så passeras den tidigare hållplatsen i Harsprånget vid den stora dammbyggnaden vars utskovsluckor skymtar till vänster.  6 mån
ID-nummer:  35578
Direktlänk: /bild/00035578/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan den tidigare hållplatsen Liggavägen och den tidigare stationen Ligga går järnvägen parallellt med Europaväg 45.  6 mån
ID-nummer:  35579
Direktlänk: /bild/00035579/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar den lilla bron vid kilometer 268 strax norr om den f.d. stationen Ligga.  6 mån
ID-nummer:  35580
Direktlänk: /bild/00035580/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tjugo minuter senare rullar Y1 1348 in på bangården i Jokkmokk.  6 mån
ID-nummer:  35581
Direktlänk: /bild/00035581/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jokkmokk är obevakad och förutom ett uppställt vagnssätt på ett sidospår är det lugnt på bangården.  6 mån
ID-nummer:  35582
Direktlänk: /bild/00035582/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen är det däremot mer rusch då det finns både avstigande och påstigande resenärer här.  6 mån
ID-nummer:  35583
Direktlänk: /bild/00035583/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattformen i Jokkmokk under uppehållet.  6 mån
ID-nummer:  35584
Direktlänk: /bild/00035584/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel del resenärer ska stiga av tåget här och uppleva Jokkmokk under dagen som ännu bara börjat.  6 mån
ID-nummer:  35585
Direktlänk: /bild/00035585/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Man har tid att blåsa rent motorvagnens motorutrymmen för att undvika risk för brand under varma och torra dagar som denna.  6 mån
ID-nummer:  35586
Direktlänk: /bild/00035586/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några bilder kan resenärerna hinna ta under uppehållet.  6 mån
ID-nummer:  35587
Direktlänk: /bild/00035587/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Jokkmokk är det numera personalbyte för både lokförare och tågvärd.  6 mån
ID-nummer:  35588
Direktlänk: /bild/00035588/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattform i Jokkmokk efter avslutat resandeutbyte, tid för avgång söderut.  6 mån
ID-nummer:  35589
Direktlänk: /bild/00035589/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När bommarna i de båda plankorsningarna söderut, bland annat över riksväg 97, har fällts kan färden fortsätta.  6 mån
ID-nummer:  35590
Direktlänk: /bild/00035590/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att polcirkeln passerats och färden gått vid sidan av de större vägarna några mil korsas väg E45 åter i Tårrajaur vid tiotiden på förmiddagen.  6 mån
ID-nummer:  35591
Direktlänk: /bild/00035591/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rundar nordvästra änden av sjön Dårajávrre under färden genom byn.  6 mån
ID-nummer:  35592
Direktlänk: /bild/00035592/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 på väg söderut genom byn Tårrajaur mellan Jokkmokk och Kåbdalis.  6 mån
ID-nummer:  35593
Direktlänk: /bild/00035593/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före halv elva dyker tåget upp på den tidigare numera ganska igenväxta bangården i Kitajaur, stationshuset skymtar till höger.  6 mån
ID-nummer:  35594
Direktlänk: /bild/00035594/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans södergående tåg i Kitajaur norr om Kåbdalis på förmiddagen.  6 mån
ID-nummer:  35595
Direktlänk: /bild/00035595/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Kitajaur finns de nordligaste kvarvarande semaforerna längs Inlandsbanan, dock inte längre i drift.  6 mån
ID-nummer:  35596
Direktlänk: /bild/00035596/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget korsar Europavägen precis söder om den gamla bangården i Kitajaur.  6 mån
ID-nummer:  35597
Direktlänk: /bild/00035597/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten stund senare har tåget passerat genom Kåbdalis med sina skidbackar och ska här alldeles strax korsa E45 ännu en gång.  6 mån
ID-nummer:  35598
Direktlänk: /bild/00035598/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring femtio minuter senare rullar tåget in i Moskosel och passerar det enda par semaforer längs banan som formellt är i drift än idag.  6 mån
ID-nummer:  35599
Direktlänk: /bild/00035599/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 på bangården i Moskosel som i år passeras utan något uppehåll annat än vid behov för resandeutbyte.  6 mån
ID-nummer:  35600
Direktlänk: /bild/00035600/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tolvtiden har tåget nått fram till Arvidsjaur där det gör ett längre uppehåll bland annat för lunch.  6 mån
ID-nummer:  35601
Direktlänk: /bild/00035601/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Arvidsjaur tankas också tåget, vilket numera kan ske vid plattform och inte efter växling bort till lokstallet.  6 mån
ID-nummer:  35602
Direktlänk: /bild/00035602/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden tåget tankas kontrolleras åter motorutrymmena och rengörs vid behov.  6 mån
ID-nummer:  35603
Direktlänk: /bild/00035603/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 i Inlandsbanans södergående tåg gör uppehåll vid plattformen i Arvidsjaur, efter uppehållet görs körriktningsbyte för att kunna fortsätta västerut mot Sorsele.  6 mån
ID-nummer:  35604
Direktlänk: /bild/00035604/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattformen i Arvidsjaur denna allt hetare högsommardag.  6 mån
ID-nummer:  35605
Direktlänk: /bild/00035605/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund före klockan 13 har tåget lämnat Arvidsjaur och syns här strax väster om den tidigare linjeplatsen Klocksta.  6 mån
ID-nummer:  35606
Direktlänk: /bild/00035606/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar vidare mot Sorsele, Storuman och Östersund och ska först passera plankorsningen med Vittjokksvägen.  6 mån
ID-nummer:  35607
Direktlänk: /bild/00035607/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I ett dammoln tar vi avsked av tåget för den här gången och önskar alla en fortsatt trevlig resa.  6 mån
ID-nummer:  35608
Direktlänk: /bild/00035608/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 juni 2022

Efter en lång dag på de egna spåren rullar Inlandsbanans tåg från Östersund in på Malmbanans elektrifierade spår i norra delen av bangården i Gällivare på kvällen.  6 mån
ID-nummer:  35559
Direktlänk: /bild/00035559/
Fotodatum: den 26 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget når plattformen nästan tio minuter före utsatt tid denna kväll.  6 mån
ID-nummer:  35560
Direktlänk: /bild/00035560/
Fotodatum: den 26 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna har nått fram till dagens slutstation Gällivare.  6 mån
ID-nummer:  35561
Direktlänk: /bild/00035561/
Fotodatum: den 26 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100