Y1 1336

Bilder och filmer (212)

Måndag 23 augusti 2021

Den brandskadade vagnen Y1 1336 uppställd på bangården intill lokstallet i Östersund.  1 år
ID-nummer:  35367
Direktlänk: /bild/00035367/
Fotodatum: den 23 augusti 2021
Publicerad: den 18 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnens A-ände, till höger syns skador efter branden som inträffade i Slagnäs den 11 september 2020.  1 år
ID-nummer:  35368
Direktlänk: /bild/00035368/
Fotodatum: den 23 augusti 2021
Publicerad: den 18 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
B-änden av vagnen har inga större synliga brandskador exteriört.  1 år
ID-nummer:  35369
Direktlänk: /bild/00035369/
Fotodatum: den 23 augusti 2021
Publicerad: den 18 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den skadade vagnen vid lokstallet i Östersund.  1 år
ID-nummer:  35370
Direktlänk: /bild/00035370/
Fotodatum: den 23 augusti 2021
Publicerad: den 18 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen sedd med A-änden närmast.  1 år
ID-nummer:  35371
Direktlänk: /bild/00035371/
Fotodatum: den 23 augusti 2021
Publicerad: den 18 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 27 juni 2019

Y1 1336 växlas fram mot plattform i Gällivare via spår 4 på morgonen.  4 år
ID-nummer:  27032
Direktlänk: /bild/00027032/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen rullar mot södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27033
Direktlänk: /bild/00027033/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter byte av riktning fortsätter växlingen mot plattformen.  4 år
ID-nummer:  27034
Direktlänk: /bild/00027034/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 i södra änden av spår 1.  4 år
ID-nummer:  27035
Direktlänk: /bild/00027035/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen rullar norrut fram till stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27036
Direktlänk: /bild/00027036/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 framför stationshuset i Gällivare.  4 år
ID-nummer:  27037
Direktlänk: /bild/00027037/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen sedd från gångbron intill stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27038
Direktlänk: /bild/00027038/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans motorvagn med Dundret i bangrunden.  4 år
ID-nummer:  27039
Direktlänk: /bild/00027039/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spegling i stationshusets fönster.  4 år
ID-nummer:  27040
Direktlänk: /bild/00027040/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna får så stiga på nära avgångstid.  4 år
ID-nummer:  27041
Direktlänk: /bild/00027041/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund strax därefter.  4 år
ID-nummer:  27042
Direktlänk: /bild/00027042/
Fotodatum: den 27 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 juni 2019

Dagens tåg från Östersund ankommer till Gällivare.  4 år
ID-nummer:  27030
Direktlänk: /bild/00027030/
Fotodatum: den 26 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna välkomnas framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27031
Direktlänk: /bild/00027031/
Fotodatum: den 26 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 20 juni 2019

Vagnen mot östersund står redo på uppställningsspåret i norra änden av bangården, men avgången blir förskjuten 40 minuter denna morgon p.g.a. nattvila efter den sena ankomsten in på bangården kvällen innan.  4 år
ID-nummer:  27026
Direktlänk: /bild/00027026/
Fotodatum: den 20 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattåget från Stockholm passerat kan Y1 1336 köras fram till plattformen och de väntande resenärerna.  4 år
ID-nummer:  27027
Direktlänk: /bild/00027027/
Fotodatum: den 20 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påstigning på spår 1b strax nordväst om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27028
Direktlänk: /bild/00027028/
Fotodatum: den 20 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund på den i förväg bestämda nya avgångstiden 08.30.  4 år
ID-nummer:  27029
Direktlänk: /bild/00027029/
Fotodatum: den 20 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 juni 2019

Inlandsbanans tåg från Östersund vid infartssignalen till Gällivare där det fastnat på grund av ett elfel på bangården.  4 år
ID-nummer:  27015
Direktlänk: /bild/00027015/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen väntar vid platsen där den åter ska komma in i system H på Trafikverkets spår den sista kilometern in till plattformen.  4 år
ID-nummer:  27016
Direktlänk: /bild/00027016/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 i skogen i utkanten av Gällivare, i bakgrunden syns Malmbanans spår som här går parallellt med Inlandsbanan.  4 år
ID-nummer:  27017
Direktlänk: /bild/00027017/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En illröd signal satte stopp för ett annars rättidigt tåg på upploppet. Felet beräknades vara löst klockan 22.50, ordinarie ankomsttid är 21.31.  4 år
ID-nummer:  27018
Direktlänk: /bild/00027018/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Precis på den prognostiserade tiden 22.50 fälldes bommarna i norra bangårdsänden och några minuter senare rullade tåget in mot plattformen.  4 år
ID-nummer:  27019
Direktlänk: /bild/00027019/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 når fram till norra änden av plattformen i kvällssolen.  4 år
ID-nummer:  27020
Direktlänk: /bild/00027020/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På guldglänsande spår rullar vagnen in mot stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27021
Direktlänk: /bild/00027021/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannar slutligen på spår 1a drygt 80 minuter försenat.  4 år
ID-nummer:  27022
Direktlänk: /bild/00027022/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagerarna stiger av, men bjuds i alla fall på ett vackert solljus över Gällivare så här vid elvatiden på kvällen.  4 år
ID-nummer:  27023
Direktlänk: /bild/00027023/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 i kvällssolen på bangården i Gällivare.  4 år
ID-nummer:  27024
Direktlänk: /bild/00027024/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter klockan 23 kunde vagnen slutligen växlas mot sin uppställningsplats.  4 år
ID-nummer:  27025
Direktlänk: /bild/00027025/
Fotodatum: den 19 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 juni 2019

Morgonens motorvagnsväxling i Gällivare inför Inlandsbanans avgång mot Östersund fick gå via norra bangårdsänden då spåren 4–6 var upptagna.  4 år
ID-nummer:  27001
Direktlänk: /bild/00027001/
Fotodatum: den 18 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 på väg fram mot plattformen från norr i stället för från söder.  4 år
ID-nummer:  27002
Direktlänk: /bild/00027002/
Fotodatum: den 18 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen har stannat på spår 1b strax norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27003
Direktlänk: /bild/00027003/
Fotodatum: den 18 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bakgrunden syns de av andra fordon redan upptagna spåren 4, 5 och 6.  4 år
ID-nummer:  27004
Direktlänk: /bild/00027004/
Fotodatum: den 18 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tid för avgång och Y1 1336 rullar iväg norrut igen mot utfarten mot Porjus för vidare färd mot Östersund.  4 år
ID-nummer:  27005
Direktlänk: /bild/00027005/
Fotodatum: den 18 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 juni 2019

Dagens tåg från Östersund rullar in på bangården i Gällivare strax efter det att ett malmtåg ankommit till spår 3.  4 år
ID-nummer:  27006
Direktlänk: /bild/00027006/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista metrarna på en lång dags färd för Y1 1336.  4 år
ID-nummer:  27007
Direktlänk: /bild/00027007/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna stiger av på spår 1b.  4 år
ID-nummer:  27008
Direktlänk: /bild/00027008/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Likt en välregisserad välkomsthälsning dundrar nu ytterligare ett malmtåg förbi på spår 2.  4 år
ID-nummer:  27009
Direktlänk: /bild/00027009/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter startar det norrgående malmtåget med en rejäl knall från kopplen som sträcks.  4 år
ID-nummer:  27010
Direktlänk: /bild/00027010/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett banarbete norrut har gjort att en av Norrtågs motorvagnar får övernatta på spår 1a, varför Inlandsbanans växling får gå via spår 2 mot södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27011
Direktlänk: /bild/00027011/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen på väg norrut igen på spår 5 intill en sliperstransport på spår 6.  4 år
ID-nummer:  27012
Direktlänk: /bild/00027012/
Fotodatum: den 17 juni 2019
Publicerad: den 2 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 juni 2019

Y1 1336 på väg fram på spår 4 mot södra bangårdsänden i Gällivare under växlingen fram till plattformen.  4 år
ID-nummer:  26761
Direktlänk: /bild/00026761/
Fotodatum: den 15 juni 2019
Publicerad: den 15 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först blev det dock ett stopp för att invänta att ett något försenat persontåg skulle angöra plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  26762
Direktlänk: /bild/00026762/
Fotodatum: den 15 juni 2019
Publicerad: den 15 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tjugo i åtta-tiden kunde vagnen köras fram till plattform.  4 år
ID-nummer:  26763
Direktlänk: /bild/00026763/
Fotodatum: den 15 juni 2019
Publicerad: den 15 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1336 inför avgång mot Östersund.  4 år
ID-nummer:  26764
Direktlänk: /bild/00026764/
Fotodatum: den 15 juni 2019
Publicerad: den 15 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 14 juni 2019

Tåg 89420 från Östersund ankommer till Gällivare på kvällen.  4 år
ID-nummer:  26765
Direktlänk: /bild/00026765/
Fotodatum: den 14 juni 2019
Publicerad: den 15 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100