TMZ 1413

Bilder och filmer (12)

Onsdag 12 oktober 2016

Kalktåget från Orsa på väg in i Gällivare mitt på dagen. Tåget passerar här den del av bangården som varit uppgrävd en längre tid och som hindrade det första tåget från att använda Inlandsbanan norr om Östersund. Bangården i Gällivare ser så här snart halvvägs in i bangårdsombyggnaden ut som ett lapptäcke av gammalt och nytt, utöver vid tåget finns nybyggd banunderbyggnad även vid bildens nederkant och längst bort till höger.  7 år
ID-nummer:  21322
Direktlänk: /bild/00021322/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg in på spår 4 för rundgång inför den avslutande etappen upp till Koskullskulle och LKAB i Vitåfors. Något annat alternativ än det spåret finns för närvarande inte vid infart från Inlandsbanan, spår 5 är rivet i norra änden, spår 6 är helt rivet och växeln från inlandsbanan mot spår 3 (som möjliggjorde färd även till spår 2 via växeln vid höger bildkant) är även den riven.  7 år
ID-nummer:  21323
Direktlänk: /bild/00021323/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget har stannat för rundgång med loket precis före gångbron över bangården intill stationshuset. Här syns också den schaktning som pågår i sträckningen för spår 6 till vänster, det delvis rivna spår 5 samt de nu användbara spåren 4, 3 och 2 med gammal avstängd och ny plattform till höger.  7 år
ID-nummer:  21324
Direktlänk: /bild/00021324/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu är det nära, en lång färd går mot sitt slut. Vid horisonten syns Malmberget och gruvlavarna på berget. Transporten ska gå till Vitåfors snett bakom berget till höger.  7 år
ID-nummer:  21325
Direktlänk: /bild/00021325/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundgång längs med den nya långa plattformen vid spår 2 där fler och fler detaljer blir färdiga.  7 år
ID-nummer:  21326
Direktlänk: /bild/00021326/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring 25 minuter efter ankomst till Gällivare var det dags att fortsätta mot slutmålet, i motsatt riktning och två längre bort än vid ankomsten. Hade man bara kunnat parallellförflytta tåget mellan spåren här hade det gått att köra Inlandsbanan även förra veckan, avstängningen var ju innanför infartssignalen till höger.  7 år
ID-nummer:  21327
Direktlänk: /bild/00021327/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot gruvhålen i Malmberget! Spåren av gruvdrift är tydliga i Välkomnabergets sydsluttning som ligger i fonden där banan mot Koskullskulle viker av från övriga spår i nordvästra änden av Gällivare bangård.  7 år
ID-nummer:  21328
Direktlänk: /bild/00021328/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 12 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 oktober 2016

Kalktåget från Orsa med TMZ 1413 i spetsen har ankommit till spår 3 i Gällivare på förmiddagen.  7 år
ID-nummer:  21256
Direktlänk: /bild/00021256/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 6 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 14 augusti 2016

TMZ 1413 med ett tomt timmertåg på bangården i Hoting på förmiddagen sett från det ankommande persontåget från Östersund.  2 år
ID-nummer:  34346
Direktlänk: /bild/00034346/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 14 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 april 2005

Dieselloket TMZ 1413 passerar Järnvägsövergången vid St. Olofsgatan i centrala Uppsala.  15 år
ID-nummer:  03103
Direktlänk: /bild/00003103/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 3 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dieselbrum genom centrala Uppsala.  15 år
ID-nummer:  03104
Direktlänk: /bild/00003104/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 3 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godståget svänger precis efter vägövergången in på Dalabanan mot Sala. Ostkustbanan mot Gävle har sedan hösten 2004 dubbelspår genom Uppsalas norra stadsdelar. Just denna dag var endast dubbelspårets uppspår i drift på grund av arbete i järnvägskorsningen med St. Olofsgatan. Växeln som ansluter Dalabanan till Ostkustbanans uppspår, och som passeras på den bilden, fick därmed läggas om nästan mellan varje passerande tåg.  15 år
ID-nummer:  03105
Direktlänk: /bild/00003105/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 3 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!