T44

T44 är ett dieselelektriskt lok som byggdes i hela 123 exemplar mellan åren 1968 och 1987. Flertalet T44-lok har byggts om till Td-lok med samma nummer som tidigare. Bilder på ombyggda lok finns på sidan om Td.