Dagens bild den 21 november 2023

Den gamla Årstabron leder tågen på Västra stambanan över Årstaviken och Årsta holmar. Den omkring 750 meter långa bron vars norra del syns på den här idag månadsgamla bilden stod klar 1929 och gav då banan en genare sträckning än den gamla som gick via Liljeholmen. När den nya bron väster om den gamla stod klar 2005 kunde den gamla bron renoveras och nu kan tågen rulla på fyra spår över Årstaviken, sedan Citybanans öppnande rullar fjärrtågen på den gamla bron och pendeltågen på den nya.
ID-nummer:  36033
Direktlänk: /bild/00036033/
Fotodatum: den 21 oktober 2023
Publicerad: den 11 november 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.