Dagens bild den 13 september 2023

I den gamla plankorsningen längs Ostkustbanan vid Gamla Uppsala kyrka har spårets tidigare läge indikerats i den stensättning som gjorts när vägen byggts om efter rivningen av banan. Här blickar vi norrut längs den gamla banvallen för två år sedan idag. Järnvägen flyttade till en ny dubbelspårig tunnel förbi platsen 2017.
ID-nummer:  34618
Direktlänk: /bild/00034618/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.