Dagens bild den 12 september 2023

För precis tio år sedan idag genomfördes ett brobelastningsförsök på det gamla brospannet vid Åbyälven vid stambanan mellan Jörn och Älvsbyn som bytts ut mot ett nytt året innan. Med hjälp av vajrar förankrade i berg under det för ändamålet på tillfälliga fundament upplagda fackverksspannet kunde en belastning på som mest 1300 ton simuleras innan försöket avbröts då bron permanent deformerats, betydligt mer än det teoretiska värde som beräknats för brons hållfasthet.
ID-nummer:  35990
Direktlänk: /bild/00035990/
Fotodatum: den 12 september 2013
Publicerad: den 12 september 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.