Dagens bild den 16 augusti 2023

Kontaktledningsarbeten behöver ofta ske nattetid när längre tider med spänningslös kontaktledning kan ges. Natten mot idag för sex år sedan pågick montage av jordlina på bangården i Gällivare efter den sommar som innebar störst spårförändringar under den stora bangårdsombyggnaden. Här pågår skarvning av linan uppe i liftmotorvagnens korg.
ID-nummer:  30107
Direktlänk: /bild/00030107/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.