Dagens bild den 4 mars 2023

En del av en gammal lokstallsvägg reser sig mitt i det utsatta fjällandskapet strax väster om Riksgränsens hållplats och alldeles intill den faktiska riksgränsen mot Norge, här i augusti 2020. Här placerades en av de flera stora lokstationer som byggdes för de ånglok som till en början trafikerade Malmbanan, men då elektrifieringen kom tidigt hit kom verksamheten att avvecklas redan under 1920-talet. Sedan 2018 har en del av ruinens vägg tagits i anspråk av och blivit en del av ett hotell som uppförts på platsen, byggnaden kan här skymtas i bakgrunden.
ID-nummer:  32838
Direktlänk: /bild/00032838/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.