Dagens bild den 19 juni 2022

Resan längs med Stambanan genom övre Norrland fortsatte norrut för femton år sedan idag, och under förmiddagen tillbringades en del tid vid en av banans större broar, nämligen den över Ångermanälven vid Forsmo. Stora broar hör många älvar till som banan korsar, men också vattenkraft är ett vanligt inslag när man färdas längs banan. Här i Forsmo har ett kraftverk byggts omedelbart nedströms bron och det påverkar inte bara bromiljön som helhet utan också själva bron vars stora bågspann av glest fackverk numera försvinner ner under den dämda vattenytan. Här syns ännu ett södergående stålämneståg passera över den mäktiga stålbron, och var och en får själv föreställa sig det dån som spred sig över dalgången vid passagen.
ID-nummer:  00774
Direktlänk: /bild/00000774/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.