Dagens bild den 23 april 2022

En av Botniabanans tätortspassager finns i Hörnefors där järnvägen avgränsar villabebyggelsen på östra sidan av Hörnån i norr. Här syns en del av järnvägsbron över Hörnån från söder från Sundelinsvägen. Uppe på bron finns också plattformen där resandeutbyte sker, och till den tar man sig via stationshuset väster om ån eller via trapphuset som skymtar i bild.
ID-nummer:  32721
Direktlänk: /bild/00032721/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.