Dagens bild den 18 december 2021

Att två järnvägar korsar varandra planskilt förekommer på flera platser i landet, och än fler sådana platser har det funnits tidigare. Ofta har det sin grund i att den ena banan har varit statlig och den andra enskild eller att de tillhört olika enskilda bolag. Mellan Ställdalen och Grängesberg finns idag två banor i olika sträckningar där linjerna dessutom korsar varandra mellan de två driftplatserna. Här en vy framåt från en av Svenska Motorvagnsklubbens rälsbussar på väg norrut sommaren 2018 på Silverhöjdsspåret som ursprungligen tillhörde Frövi–Ludvika järnväg och senare blev en del av TGOJ. Uppe på bron syns Hörkenspåret som under privatbanetiden tillhörde Bergslagernas järnvägar Göteborg–Falun.
ID-nummer:  24212
Direktlänk: /bild/00024212/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.