Dagens bild den 30 november 2021

Krösatåget 17614 från Växjö mot Jönköping passerar plankorsningen med Länsmansbacken i Alvesta på eftermiddagen för fyra månader sedan idag. Kust till kust-banan gör i den följande infartskurvan fram mot bangården en skarp böj från nordnordvästlig till sydsydvästlig riktning och rundar därmed sjön Salen. Banans fortsättning mot Värnamo har sedan en motsvarande utfartskurva i södra delen av bangården där den viker av mot nordväst. Detta tåg skulle dock i stället byta riktning under uppehållet och fortsätta norrut på Södra stambanan mot Nässjö.
ID-nummer:  34846
Direktlänk: /bild/00034846/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 30 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.