Dagens bild den 18 november 2021

En av Upptågets röda Regina-motorvagnar passerar norrut över Ostkustbanans bro över den nya motorvägen förbi Uppsala vid södra infarten till Samnans driftplats för 15 år sedan idag. Järnvägsbron stod klar redan i juni 2005 och byggdes för dubbelspår trots att det ännu var enkelspår på sträckan, men det skulle dröja ytterligare drygt en månad innan motorvägen under densamma öppnades som en ny sträckning av väg E4, det dessutom bortåt ett år tidigare än planerat. Sedan september 2017 är Ostkustbanan dubbelspårig över bron.
ID-nummer:  34826
Direktlänk: /bild/00034826/
Fotodatum: den 18 november 2006
Publicerad: den 18 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.