Dagens bild den 22 september 2021

Lilla Luleälven sedd från Inlandsbanans bro någon kilometer utanför Jokkmokk vid en tågpassage i juli 2015. Det var då ovanligt mycket vatten i älvfåran, eftersom bron ligger omedelbart nedströms Akkats kraftverk ligger älvfåran torrlagd så länge dammens utskovsluckor hålls stängda. Hela Luleälven inklusive de båda grenarna Stora och Lilla Luleälven uppströms Vuollerim är till största delen utbyggd med vattenkraft. I bild syns även bland annat den gamla kraftledningen från 1951 som går från Harsprånget i Stora Luleälven till Hallsbergstrakten.
ID-nummer:  25880
Direktlänk: /bild/00025880/
Fotodatum: den 4 juli 2015
Publicerad: den 23 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.