Dagens bild den 13 januari 2020

Gjutning av en del av bottenplattan för den nya järnvägstunneln i Gamla Uppsala för fem år sedan idag. Den drygt 600 meter långa tunneln byggdes etapp för etapp i ett bitvis över tio meter djupt öppet schakt ner i lera och berg mitt inne i tättbebyggt område. Så snart en del av betongröret byggts färdigt med bottenplatta, väggar och tak återfylldes schaktet så att såväl vägtrafik som tågtrafik och andra samhällsfunktioner kunde upprätthållas med provisorier medan bygget drevs vidare framåt.
ID-nummer:  28151
Direktlänk: /bild/00028151/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 13 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.