Dagens bild den 26 juni 2019

För fem år sedan idag genomfördes ett belastningsförsök på Gruvvägsviadukten över den östra änden av den gamla bangården vid Kiruna C. Spåren på bangården var redan då rivna och vägbron skulle nu också gå samma öde till mötes. Den senare fick dock först bidra med ny kunskap om broars hållfasthet inom ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som tidigare involverat brottbelastning av järnvägsbroar i Örnsköldsvik och vid Åby älv. Här ser vi bron efter försöket där vissa balkar på den spännarmerade betongbalkbron gett vika för de laster som lagts på under försöket. Nu är bron sedan länge riven i sin helhet, sedan har även bostadshusen och senast stadshuset i bakgrunden fallit offer för grävskoporna.
ID-nummer:  26845
Direktlänk: /bild/00026845/
Fotodatum: den 26 juni 2014
Publicerad: den 26 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.