Dagens bild den 20 november 2018

På gränsen till Turkiet. Infarten till driftplatsen Turkiet längs Ostkustbanan söder om Gävle sedd från den ena plattformen i Skutskär den sista maj 2016. Driftplatsen kom till i samband med dubbelspårsutbyggnaden Älvkarleö–Skutskär 2005 och bestod av den tågvägsskiljande växeln i den norra ändpunkten för dubbelspåret genom Uppland omedelbart söder om bangården i Skutskär som samtidigt fick namnet Skutskärs norra medan namnet Skutskär i stället gavs till hållplatsen från vars plattform bilden är tagen. Turkiets driftplats upphörde i juni 2016 när det nya dubbelspåret vidare mot Furuvik kopplades in, och efter det inryms såväl den gamla bangården som plattformarna i den nya driftplatsen Skutskär.
ID-nummer:  21069
Direktlänk: /bild/00021069/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 18 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.