Dagens bild den 15 november 2018

Stambanan genom övre Norrlands djupa skärning strax söder om Selsjön i riktning mot Forsmo intill Ångermanälvens branta dalgång är ett stycke ingenjörskonst som lever kvar lite i det fördolda. Förutom stora broar krävdes också bankar och skärningar för att dra järnvägen genom detta storslagna landskap i slutet av 1800-talet. De kan tyckas små idag men utgjorde precis som älvpassagerna besvärliga hinder på den tiden. Spåret ligger i skarp kurva och den branta jordsluttningen fick kompletteras med stödmurar närmast spåret för att banan skulle kunna passera tillräckligt djupt. Höjden bestäms nämligen av höjdskillnaden mellan Forsmobron och vattenytan i sjön Selsjön mellan vilka banan har en sammanhängande maximal lutning på 17 promille. Det är en imponerande linjeföring sett till såväl vyer som till detaljerna i bangeometrin, och denna skärning var en förutsättning för att komma fram precis lika mycket som den storslagna och välkända Forsmobron.
ID-nummer:  08980
Direktlänk: /bild/00008980/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.