Dagens bild den 23 september 2018

Rundgång under uppehållet med nattåget 91 i Mellansel på kvällen för åtta år sedan idag, och detta trots att inte färdriktningen ändrades. Nattåget hade nyss börjat gå via Botniabanan Umeå–Örnsköldsvik och fortsatte sedan till Mellansel och söderut via stambanan eftersom Ådalsbanan ännu inte var öppen för trafik. Ordinarie lok hade ännu inte fått utrustning för ERTMS utan ett annat lok kopplades på främst i tåget vid Umeå östra. Vid rundgången i Örnsköldsvik kunde då också bara detta extra lok gå runt och ordinarie lok fick hänga kvar sist i tåget. Efter att ha gått från system E2 i Örnsköldsvik via system M till system H i Mellansel kunde slutligen extraloket kopplas av och ordinarie lok gå runt.
ID-nummer:  08466
Direktlänk: /bild/00008466/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 25 oktober 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.