Dagens bild den 23 juni 2018

Nytillskott i järnvägsmiljön vid Sunderby sjukhus mellan Boden och Luleå för sju år sedan idag. En ny plattform byggdes på bangårdens norra sida som komplement till den ursprungliga långa på södra sidan, och för att nå den byggdes här också en gångbro över spåren med trappor och hiss på båda sidor. Järnvägsstationen här vid Norrbottens läns länssjukhus kom till i samband med öppnandet av sjukhuset omkring millennieskiftet, men redan ett drygt decennium senare behövdes alltså denna utbyggnad för att klara möte mellan persontåg med uppehåll.
ID-nummer:  23531
Direktlänk: /bild/00023531/
Fotodatum: den 23 juni 2011
Publicerad: den 22 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Dagens bild är en utvald bild från webbplatsen som tillsammans med en för sammanhanget specialskriven bildtext blir framhävd på förstasidan för en dag. Dagens bild är ofta en återblick på händelser eller vardagen ett visst antal år eller månader tillbaka, men kan också koppla till något aktuellt ämne eller också vara mera slumpmässigt utvald. Alla bilder som väljs som dagens bild publiceras också på en vanlig bildsida på webbplatsen och går därmed att hitta på annan plats, men här går det att bläddra genom just de bilder som genom åren har valts till dagens bild.